Straatartiest optreden, toestemming

Product informatie

Samenvatting

Als u muziek (maar ook dans, toneel of beeldende kunst) wilt bieden voor publiek of op een normaliter voor publiek bestemde plaats, heeft u een ontheffing op het verbod van de gemeente nodig.

Voorwaarden

Bij de beoordeling van de aanvraag let de gemeente op de volgende aspecten

  • De bescherming van de openbare orde.
  • Overlast voor de omgeving.
  • De veiligheid.

Gang van zaken

U dient de ontheffing schriftelijk aan te vragen. Meestal heeft de gemeente hiervoor een standaardaanvraagformulier beschikbaar.

Meenemen

Verklaring over

  • De plaats en datum waar u uw kunsten wilt vertonen.
  • Begin-en eindtijd waartussen u uw kunsten wilt vertonen.

Kosten

33,86 euro

Digitale formulieren