Stadsvernieuwing, investeringsregeling

Product informatie

Samenvatting

In het kader van de stedelijke vernieuwing kan het Rijk (via de provincie) aan gemeenten geld geven voor het verbeteren of vernieuwen van de stedelijke bouw en inrichting. De gemeente kan u (als burger, bedrijf of instelling) betrekken bij de opstelling van een ontwikkelingsvisie om voor subsidietoekenning aan de provincie voor te leggen.

Gang van zaken

Als sprake is van verbetering van stedelijke bouw en u bent direct belanghebbende, dan neemt de gemeente contact met u op en zal u informeren over de verdere procedure.