Speelvoorziening kinderen

Product informatie

Samenvatting

Wilt u speelgelegenheid voor uw kinderen in de wijk? Ter verbetering van de leefomgeving richt de gemeente speelgelegenheden zoals trapveldjes en speelterreinen in, al dan niet voorzien van speelvoorzieningen. Indien weinig speelmogelijkheden in uw omgeving aanwezig zijn of indien u klachten heeft, kunt u dit aan de gemeente melden.

Voorwaarden

De gemeente hanteert haar eigen beleid voor het bepalen van het aantal speelgelegenheden en de aard en omvang hiervan. In overleg met de gemeente kunt u bezien of er voldoende speelmogelijkheden bestaan in uw woonomgeving. Hierbij spelen de gemeentelijke beleidsuitgangspunten een bepalende rol.

Klachten over de onderhoudstoestand van speelgelegenheden kunt u richten aan de gemeente.

Gang van zaken

  • Als u klachten heeft over het onderhoudsniveau van de speelvoorzieningen, kunt u hierover contact opnemen met de gemeente.
  • Indien u het niet eens bent met het gemeentelijk beleid over speelgelegenheden, kunt u het beste de gemeente hierover schriftelijk inlichten.