Somatiek, dagbehandeling

Product informatie

Samenvatting

De verpleeghuizen bieden dagbehandelingen. De client komt dan één of meerdere dagen vanuit zijn of haar woonsituatie naar de dagbehandeling om samen met andere bezoekers de dag prettig en zinvol door te brengen.

Voorwaarden

 1. Als de dagbehandeling een lichte vorm van behandeling betreft, waarbij begeleiding en dagbesteding voorop staan, dan dient u hierover contact op te nemen met de gemeente.
 2. Ligt het accent meer op de medische behandeling, dan neemt u hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Gang van zaken

Lichte vorm van behandeling

 1. U neemt contact op met de gemeente.
 2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
 3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor dagbehandeling in aanmerking komt en welke vorm van dagbehandeling het beste bij u past.
 4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van dagbehandeling voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

 • Hoe kunt u zelfstandig uw dag zinvol besteden, eventueel met aanvullende hulpmiddelen?
 • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) in bijdragen, zodat u eventueel toch nog zelfstandig een zinvolle dagbehandeling of dagbesteding heeft?

Zwaardere vorm van behandeling

 1. U neemt contact op met uw zorgverzekeraar. Deze geeft de voorwaarden aan waaronder u de dagbehandeling vergoed kunt krijgen.
 2. Aan deze voorwaarden moet u voldoen, door bijvoorbeeld een verwijsbrief van uw arts mee te nemen.
 3. De verzekeraar geeft ook aan bij welke instelling u terecht kunt (waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten). Dit kan een andere instelling zijn dan bij u in de buurt.

Meenemen

 1. Een verwijsbrief van uw huisarts.
 2. Alle documenten over uw ziektebeeld of klachten.

Achtergrond

Voor dagbehandeling bieden wij:

 • observatie en diagnostiek
 • revalidatie en reactivering
 • informatie en advies

Er is zowel een somatische huiskamer als een psychogeriatrische huiskamer aanwezig.

Vervoer van uw huis naar de dagbehandeling wordt in overleg met u geregeld.

Tips

Als u een indicatie heeft voor opname in een verpleeghuis kan dagbehandeling een goede aanvulling zijn om de tijd tot opname te overbruggen.