Sociale vaardigheidstrainingen

Product informatie

Samenvatting

Als jongere, maar ook als volwassene kun je soms problemen hebben in het omgaan met anderen. Je vindt het moeilijk om 'nee' te zeggen of om voor jezelf op te komen. Om dit soort problemen weg te nemen zijn trainingen ontwikkeld. Onder begeleiding leer je hoe je op een effectieve wijze kunt omgaan met anderen.

Gang van zaken

  1. Wilt u een vaardigheidstraining volgen dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  2. Uw verzekeraar geeft aan of de kosten worden vergoed en bij welke instantie u terecht kunt.