Sluitingsuren van horeca, ontheffing

Product informatie

Samenvatting

Wilt u als horecabedrijf een keer langer open zijn dan is toegestaan? In bepaalde gevallen, zoals bij bijzondere evenementen, is dat mogelijk. U moet hiervoor een sluitingtijdenontheffing aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Houders van een drank- en horecavergunning of beheerders van horecabedrijven kunnen een ontheffing aanvragen.

U moet de ontheffing minstens 4 weken voor de bedoelde datum aanvragen. Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Gang van zaken

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. U krijgt tijdig te horen of de ontheffing wordt toegekend.

Afwijzing

  1. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan kunt u bezwaar aantekenen. U richt dit bezwaar aan de burgemeester binnen 6 weken na verzending van de beschikking.
  2. Indien de burgemeester het bezwaar afwijst, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank

Meenemen

  • Naam en adres van de aanvrager
  • Naam en adres van de beheerder (hij die onmiddelijk leiding geeft aan de activiteiten)
  • Adres van het horecabedrijf
  • Datum, tijd en tijdsduur van de gewenste ontheffing
  • Een motivatie van de gewenste ontheffing.

Kosten

Ontheffing drank- en horeca € 53,75