Slopen van pand of woning

Product informatie

Samenvatting

Als u bouwwerken, standplaatsen en/of woonwagens wilt slopen of asbest wil afvoeren, moet u dit melden aan de gemeente. Voor sloop aan monumenten heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Voorwaarden

Als het sloopafval minder dan 10m3 is en geen asbest bevat, dan hoeft u dat niet te melden. In alle andere gevallen wel.

Gang van zaken

 1. U kunt de melding doen via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor de sloop van monumenten kunt u hier een omgevingsvergunning aanvragen.
 2. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag, inclusief de voorwaarden waaronder u kunt slopen en het sloopafval kunt afvoeren.

U moet 4 weken voorafgaand aan de sloop deze werkzaamheden hebben gemeld.

Meenemen

Als u niet al een omgevingsvergunning met bouw hebt ingediend, dan heeft u nodig

 • Foto's van het te slopen gebouw.
 • Een situatieschets.
 • Het profiel (summier) van het te slopen gebouw.
 • De maten van het gebouw (aan de hand van een eenvoudige tekening, een architect is niet nodig).
 • Of er al dan niet asbest aanwezig is.

Afhankelijk van de situatie kan de gemeente naar aanvullende gegevens vragen.

Als er wel een deelomgevingsvergunning bouw ingediend wordt of is, dan kunt u volstaan met een verwijzing naar de tekening die bij de bouwaanvraag zit.

Kosten

499,96 euro omgevingsvergunning sloop

Achtergrond

 • U moet het sloopafval zoveel mogelijk scheiden in verontreinigde en niet-verontreinigde delen.
 • Biedt u het verontreinigde afval aan als chemisch afval.
 • Het niet-verontreinigde deel moet u (laten) scheiden in herbruikbare en niet-herbruikbare materialen.
 • U moet de niet-herbruikbare materialen ter verwerking afvoeren of storten.
 • Een recyclingbedrijf dient de herbruikbare delen (met name beton- en metselwerkpuin) tot puingranulaat te verwerken.

Lokale regelgeving

Digitale formulieren