Seksuele intimidatie, cursus voor jonge veelplegers

Product informatie

Samenvatting

Veel vormen van seksuele intimidatie onttrekken zich aan de waarneming van de school. Sommige daders zijn door de school slecht te corrigeren. Waarschuwen helpt niet meer. Deze jongeren lopen een verhoogd risico het intimiderende gedrag voort te zetten. In de cursus leren de jongeren hun negatieve gedrag te onderkennen en te veranderen.

Voorwaarden

De cursus is bestemd voor jongeren tussen de 13 en 16 jaar die grensoverschrijdend gedrag vertonen waar de school geen antwoord meer op heeft.

Gang van zaken

  • Jongeren worden aangemeld door de school, in overleg met de ouders van de jongere.
  • De gemeente heeft de bevoegdheid om deelname aan de cursus af te dwingen.

Achtergrond

De cursus bestaat uit meerdere bijeenkomsten en de volgende werkvormen worden gebruikt:

  • Inleidingen
  • Video
  • Discussie
  • Werken in groepen