Seksueel misbruik van kinderen, training voor hulpverleners

Product informatie

Samenvatting

Het is belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over wat seksueel geweld en affectief acceptabel gedrag is en wat niet. Dit geldt met name in situaties waar kinderen/jongeren en volwassenen met elkaar samen leven zoals in tehuizen. De training geeft medewerkers van residentiële instellingen handvatten om deze duidelijkheid te kunnen realiseren.

Voorwaarden

De training is bestemd voor medewerkers van residentiële instellingen.

Gang van zaken

De gemeente kan u informatie geven of verwijst u door.

Achtergrond

De training

De training wordt in samenwerking met RIAGG georganiseerd en gaat over mishandeling en misbruik binnen en buiten het gezin.

De volgende onderwerpen worden besproken:

  • Signalering waar de medewerker wat mee kan doen. Omgaan met de ouders. De verschillende rollen van de disciplines binnen de instelling. Verwijs- en hulpverleningsmogelijkheden.
  • Preventie in de instelling: aandacht voor het instellingsbeleid en mogelijkheden voor preventie.

Bij de training worden verschillende werkvormen gebruikt: inleidingen, video, discussie, werken in groepen.

Praktische informatie

Trainingen binnen residentiële instellingen worden aangepast aan de verschillende disciplines die er zijn. Medewerkers van de huishoudelijke diensten krijgen een ander aanbod (1 dagdeel) dan groepsleiders (3 dagdelen) of stafleden (2 dagdelen). Een trainingstraject wordt in nauw overleg met de instelling afgesproken.

Plaats

De locatie wordt in overleg vastgesteld.