Seksueel geweld tegen kinderen, voorlichting aan ouders

Product informatie

Samenvatting

Seksueel geweld is de laatste tijd zo regelmatig in het nieuws dat het te verwachten is dat ouders zich hierover soms zorgen gaan maken en zich afvragen hoe ze hun kinderen kunnen wapenen tegen misbruik. Om die reden is de voorlichting aan ouders opgezet. Deze voorlichting gaat over seksueel geweld en het voorkomen daarvan opgezet.

Voorwaarden

De voorlichtingsavond vindt plaats op scholen. De datum en tijd van de voorlichtingsavond worden in overleg met de schoolleiding of de ouderraad vastgesteld.

Achtergrond

Begeleiders vertellen over de normale seksuele ontwikkeling van kinderen, over seksueel gedrag en seksueel geweld. Ook de volgende thema's worden behandeld:

  • Hoe vaak komt misbruik voor?
  • Waar schuilt gevaar voor seksueel misbruik?
  • Wat zijn signalen van seksueel misbruik? Wat kan ik zien of merken aan mijn kind?
  • Wat kan ik doen bij een vermoeden?
  • Hoe kan ik het risico verkleinen dat mijn kind slachtoffer (of dader!) wordt van seksueel geweld?