Schoolkosten, bijdrage

Product informatie

Samenvatting

Als u een minimum inkomen heeft, kunt u onder bijzondere omstandigheden een financiële bijdrage van de gemeente krijgen voor de kosten die verbonden zijn aan het schoolbezoek van uw kinderen. Daarnaast kunt u van het Rijk een vergoeding in de kosten krijgen.

Voorwaarden

Voorbeelden van de kosten waarvoor u een bijdrage kunt ontvangen zijn schoolgeld en kosten voor leermiddelen, zoals boeken.

Gang van zaken

  1. U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier verkrijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.
  2. Voor een kostenvergoeding van het Rijk kunt u terecht op de website van de IB Groep van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meenemen

  1. Een recent loonstrookje.
  2. Laatste afschrift van bank, giro- en spaarrekening(en)
  3. Bewijzen van bezit (bijvoorbeeld lijfrente, woningbezit of kentekenbewijs auto)".
  4. Bewijs van de schoolkosten die u moet betalen

Tips

Veel scholen vragen een financiële bijdrage aan de ouders. Denk eraan dat deze bijdrage niet verplicht is en dat u niet hoeft te betalen als u daarmee in financiële moeilijkheden komt.