Ruimte in gemeentelijke panden gebruiken

Product informatie

Samenvatting

U kunt de gemeente toestemming vragen voor het gebruik van gemeentelijke panden, voor bijvoorbeeld tentoonstellingen of (toneel/muziek)uitvoeringen.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn afhankelijk van de aard van het gebruik. Meestal let de gemeente op aspecten die betrekking hebben op

  • De openbare orde en zedelijkheid.
  • De extra belasting van het pandgebruik.
  • Eventuele overlast voor andere gebruikers en omwonenden.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.

Meenemen

Verklaring over

  • De reden.
  • De plaats.
  • De datum.
  • De periode.
  • De naam van de verantwoordelijke (instantie).