Ruimte in culturele en welzijnsinstellingen gebruiken

Product informatie

Samenvatting

Wilt u (als burger, bedrijf of instelling) gebruik maken van culturele accommodaties voor activiteiten, tentoonstellingen of evenementen? Licht de gemeente hierover in.

Instellingen die niet commerciële activiteiten organiseren die bijdragen aan haar welzijnsdoelstellingen kunnen de gemeente een verzoek doen voor gebruik van ruimte in één van haar cultuur/welzijnsaccommodaties.

Voorwaarden

Culturele en welzijnsinstellingen beschikken over accommodaties die u van de gemeente kunt huren of in bruikleen nemen. Als u deze accommodaties anders gebruikt dan bij overeenkomst is vastgesteld, moet u dit door de gemeente (als eigenaar van het pand) goed laten keuren.

Gang van zaken

U kunt contact opnemen met de gemeente of de instelling waarvan u de accommodatie gaat gebruiken.

De gemeente bekijkt of het gebruik door u dusdanig anders is dan normaal, dat opnieuw naar de brandveiligheid moet worden gekeken door de brandweer.

Meenemen

  1. Een geldig legitimatiebewijs.
  2. Een beschrijving van de gewenste activiteiten.
  3. Afhankelijk van de aard van de aanvraag een bewijs van betrokkenheid bij de betreffende instelling.