Rommelmarktvergunning

Product informatie

Samenvatting

U moet een vergunning aanvragen als

  • U een rommelmarkt wilt organiseren die voor publiek toegankelijk is.
  • U een besloten feest wilt organiseren op een normaal gesproken voor het publiek toegankelijke plaats.

Voorwaarden

Een vergunning voor een rommelmarkt is nodig in verband met de bescherming van de openbare orde en veiligheid.

Gang van zaken

U moet de vergunning schriftelijk aanvragen. De gemeente heeft hiervoor een aanvraagformulier.

Meenemen

Verklaring over

  1. De plaats van de rommelmarkt.
  2. De datum van de rommelmarkt.
  3. Het aanvangstijdstip en de duur van de rommelmarkt.
  4. De aard en omvang (aantal kramen e.d.) van de rommelmarkt.
  5. De noodzakelijke verkeersmaatregelen.

Wilt u muziek ten gehore brengen en/of alcoholische dranken verstrekken dan moet u hiervoor een afzonderlijke vergunning of ontheffing aanvragen.

Kosten

Geheel afhankelijk van het doel, aantal bezoekers/deelnemers en impact op de woon- en leefomgeving van de rommelmarkt.

In sommige gevallen kan volstaan worden met een melding, voor een vergunningsplichtige rommelmarkt kan € 358,80 of 743,00 aan leges worden geheven. Een en ander afhankelijk van de grootte en impact op de woon- en leefomgeving.

Digitale formulieren