Rioolonderhoud, melding

Product informatie

Samenvatting

Is het riool bij u verstopt? De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw grond. Laat een expert kijken naar de oorzaak van de verstopping.

Voorwaarden

Beheer van het rioolstelsel door de gemeente

  • Het onderhoud van de gemeentelijke riolering is geregeld in een onderhoudsplan. In dit plan is opgenomen hoe vaak de reinigingsdienst de kolken in een straat leegzuigt.
  • Bij verstopping zal de reinigingsdienst, los van het onderhoudsschema, de straatkolk leegzuigen. Dit vermindert de overlast en voorkomt schade aan het wegdek.

Beheer door derden

De gemeente beheert niet alle paden en wegen die openbaar toegankelijk zijn. Met name achterpaden in woonwijken zijn veelal van de eigenaar van het woningblok. Indien in deze achterpaden straatkolken zijn aangebracht, is het onderhoud van deze straatkolken in handen van de eigenaar van het woningblok.

Gang van zaken

Indien u klachten heeft over de afvoer van regenwater in uw straat kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 071 54 58 500 of via dit digitale formulier.

Gaan uw klachten over een weg die de gemeente niet beheert dan kunt u contact opnemen met de eigenaar of verhuurder van het woningblok.