Rijbewijs

Product informatie

Samenvatting

Wilt u uw rijbewijs vernieuwen of vervangen? Dan moet u hiervoor een afspraak maken bij de gemeente. U kunt via de blauwe button rechtsboven een afspraak inplannen. Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan voert het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) in het register uw gegevens in, zodat uw gemeente deze digitaal kan inzien. U kunt dan bij de gemeente uw eerste rijbewijs aanvragen.

Voorwaarden

Om in Nederland met een motorvoertuig op de openbare weg te rijden, heeft u een rijbewijs nodig. Rijbewijzen bestaan in de volgende categorieën

 1. Motoren en scooters.

 2. Auto's en busjes, busjes niet zwaarder dan 3500 kg of voor maximaal 8 personen (exclusief bestuurder). Voor het rijden met een aanhanger zwaarder dan 750 kg geldt het B+ rijbewijs.

 3. Vrachtauto's en campers vanaf het gewicht van 7.500 kg. Voor de categorie tussen de 3.500 en 7.500 kg geldt het C1 rijbewijs.

 4. Bussen, motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van meer dan 16 personen. Voor lichte bussen tot 16 personen exclusief de bestuurder geldt het D1 rijbewijs.

 5. Alle aanhangers achter een voertuig uit de categorieën B, C en D.

 • Het T-rijbewijs voor landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

Het rijbewijsdocument voor de categorieën C en D is 5 jaar geldig. Voor de overige categorieën is dat 10 jaar.

Overige criteria

 • Na uw 75e verjaardag is een medische keuring om de 5 jaar verplicht. Houdt er rekening mee dat het 4 maanden kan duren voordat het CBR een verklaring van geschiktheid kan afgeven, dus laat u zich op tijd keuren! Kijk voor meer informatie op de website van het CBR.

 • Jongeren onder de 18 jaar die voor hun rij-examen zijn geslaagd moeten bij de RDW een begeleiderspas hebben laten registreren. Zonder deze registratie kan de gemeente geen rijbewijs afgeven. Zie voor meer informatie de website van de RDW. Dit geldt niet voor het T-rijbewijs of bromfietsrijbewijs.

 • De houder van een rijbewijs dat is afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), inclusief de staten Liechtenstein, Noorwegen en IJsland mag in Nederland zijn rijbewijs maximaal 10 jaar gebruiken mits hij/zij voldoet aan de Nederlandse wetgeving.

 • Rijbewijshouders uit andere landen mogen na vestiging 185 dagen rijden op het oude rijbewijs, daarna moeten ze dit buitenlandse document omwisselen in Nederlands rijbewijs (zie voor lijst met landen het tekstveld: achtergrond).

 • Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen (dat geldt voor rijbewijzen uit de meeste landen buiten de EU), moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR.

Motorrijbewijs

Er zijn in totaal 3 categorieën: A1, A2 en A. Jongeren mogen op 17-jarige leeftijd starten met rijles voor de lichtste categorie. Er is geen automatische instroom in een hogere categorie na 2 jaar ervaring. U moet dan steeds opnieuw examen doen bij het CBR. Eerst op 18 jarige leeftijd (A1), dan met 20 jaar (A2) en tenslotte op vanaf het 22e jaar (A).

Groot rijbewijs (categorieën C, D)

 • Houders van een groot rijbewijs dienen zich om de 5 jaar medisch te laten keuren door een ARBO arts als voorwaarde voor het krijgen of verlengen van het groot rijbewijs. Wie een groot rijbewijs D wil halen moet minimaal 21 jaar zijn. Voor toekomstige buschauffeurs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

 • Bezitters van een groot rijbewijs die het beroep van chauffeur willen uitoefenen, hebben te maken de Richtlijn vakbekwaamheid. Dit houdt onder andere in dat chauffeurs die hun vakbekwaamheid (chauffeursdiploma) willen halen, 2 praktijktoetsen moeten doen. Deze toetsen komen naast het praktijkexamen. Ook wijzigen de theorie-examens.

 • Daarnaast moeten beroepschauffeurs met een groot rijbewijs C en/of D iedere 5 jaar tenminste 35 uur nascholing volgen om hun beroep te kunnen blijven uitoefenen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CBR.

Puntensysteem bij overtredingen

Als een beginnende bestuurder door verkeersdelicten 2 strafpunten heeft, kan de geldigheid van het rijbewijs geschorst worden en een onderzoek naar diens rijvaardigheid opgelegd worden.

Voor alcoholovertreders geldt ook een puntenrijbewijs. Die krijgen voor elke 1e overtreding één punt en bij een volgende overtreding met een promillage van ten minste 1,3 het volgende punt waarna het rijbewijs automatisch ongeldig wordt.

Gang van zaken

Uw eerste rijbewijs

 1. U koopt voor uw examen eerst een formulier dat 'Gezondheidsverklaring' heet bij de gemeente of CBR (hiermee verklaart u dat u geestelijk en lichamelijk in staat bent een voertuig te besturen).
 2. U vult dit formulier in en stuurt het op naar het CBR.
 3. Voorts volgt u de onderstaande stappen.

Verlengen van een bestaand rijbewijs of uitbreiding van rijbewijs

 1. U vraagt uw nieuwe rijbewijs aan bij de gemeente. Let op! U moet dit persoonlijk doen en u moet zich kunnen legitimeren. U betaalt dan tevens kosten voor het rijbewijs.
 2. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend moet u rekenen op een wachttijd van 5 werkdagen voordat u uw nieuwe rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Als u hierop niet kunt wachten, kunt u via een spoedprocedure het rijbewijs in principe de volgende dag in ontvangst nemen. Houdt in dat geval wel rekening met de extra kosten!
 3. U moet uw rijbewijs persoonlijk komen afhalen. U kunt niet een ander hiervoor machtigen.
 4. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) wisselt onder bepaalde voorwaarden een buitenlands rijbewijs om (zie informatie bij het kopje achtergrond).
 5. Woont u echter in een EU/EER land of in Zwitserland, dan moet u uw geldige Nederlandse rijbewijs omwisselen bij de autoriteiten in het land waar u staat ingeschreven.
 6. Het Centraal Rijbewijzen en Bromfietscertificatenregister van de RDW houdt de gegevens vermeld op het rijbewijs automatisch bij.
 7. Denk erom: u heeft maximaal 3 maanden na uw aanvraag de tijd om het rijbewijs op te halen.

Meenemen

 1. Eerste aanvraag

  1. Een goed gelijkende kleuren pasfoto die niet is gebruikt. Zie voor meer informatie over de pasfoto op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

  2. Een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument.

  In onderstaande gevallen moet u meenemen:

  Normale aanvraag

  1. Hetzelfde als bij de eerste aanvraag.

  2. Het oude rijbewijs.

  Aanvraag van rijbewijs als u 75 jaar of ouder bent

  1. Hetzelfde als bij een normale aanvraag. U moet wel eerst een zogenaamde gezondheidsverklaring downloaden (let op! Hier zijn kosten aan verbonden). Deze heeft u nodig voor de medische keuring. U kunt deze gezondheidsverklaring downloaden met DigiD. Zie hiervoor de website van het CBR.

  2. Na de keuring krijgt u bericht dat u het rijbewijs kunt aanvragen op het gemeentehuis. Zie voor meer informatie over de keuring op de website van het CBR.

  Aanvraag van een groot rijbewijs (C of D)

  1. Hetzelfde als de aanvraag voor ouderen vanaf 75 jaar.

  2. U moet wel eerst tegen betaling een zogenaamde gezondheidsverklaring bij de gemeente ophalen. Deze heeft u nodig voor de medische keuring door een ARBO arts.

  3. Na de keuring krijgt u bericht dat u het rijbewijs kunt aanvragen op het gemeentehuis

 2. Wat te doen bij vermissing of diefstal van rijbewijs?

Is uw Nederlandse paspoort, rijbewijs of identiteitskaart kwijt of gestolen? Gemeenten en politie slaan de handen ineen om het u wat gemakkelijker te maken. U hoeft daardoor vanaf 4 maart 2013 niet meer eerst aangifte te doen bij de politie. Meldt het verlies zo snel mogelijk bij uw gemeente én vraag meteen een nieuw document aan. Maar, let op, misbruik wordt streng aangepakt!

Aanvraag-/bestelprocedure

Als uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gestolen, vermist of verloren is, meldt u dit bij de balie Burgerzaken. U hoeft niet naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt waarom u een nieuw document aanvraagt. Het is dus belangrijk dat u eventuele andere identificatiedocumenten meeneemt. Als u uw verloren of gestolen document heeft aangevraagd bij een andere gemeente, dan controleren wij uw identiteit bij die gemeente. Dit kan een paar dagen duren. Bij vermoeden van misbruik wordt er binnen vijf werkdagen contact met u opgenomen. Nadat uw identiteit is vastgesteld kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen.

Fraude streng aangepakt

Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf. Om fraude te voorkomen kan een melding van verlies of een aangifte van diefstal nader onderzocht worden, als de afdeling Burgerzaken of de politie besluit dat het nodig is. Bijvoorbeeld omdat u in korte tijd meerdere keren een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart bent kwijtgeraakt of als gestolen heeft opgegeven.

Randvoorwaarden

 1. Wilt u wel een nieuw rijbewijs voor de volle geldigheidsduur, dan moet u ook aan de bijhorende voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld een medische keuring, voor degenen voor wie dat geldt). U kunt er voor kiezen het rijbewijs letterlijk te vervangen met de resterende geldigheidsduur. U hoeft zich dan niet opnieuw te laten keuren, indien dat van toepassing is.

 2. Is uw rijbewijs versleten of onleesbaar geworden dan dient u dit document te overleggen bij de aanvraag.

Pasfoto

Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties vindt u de volledige pasfoto-eisen. Dit zijn de eisen in het kort: 
 • De foto moet goed lijken en is maximaal 6 maanden oud op het moment van de aanvraag.

 • De foto moet in kleur zijn.

 • De foto moet onbeschadigd zijn.

 • De achtergrond moet lichtgrijs, lichtblauw of wit zijn.

 • Uw hoofd moet recht naar voren op de foto staan.

 • U moet een neutrale blik aanhouden. U moet uw mond daarom gesloten houden.

 • Uw ogen moeten volledig zichtbaar zijn, ook als u een bril draagt. Op de foto mag u geen bril dragen met donkere glazen.

 • De foto mag geen schaduwen of reflecties bevatten. Niet op uw huid, in uw bril en ook niet van accessoires zoals een haarband of sieraden.

 • Uw hoofd mag alleen bedekt zijn als daar een godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische reden voor is. Bij twijfel kan de gemeente u vragen om een medische verklaring. Uw gezicht moet altijd zichtbaar zijn; een boerka is niet toegestaan.

Advies: ga naar een professionele fotograaf
Wilt u er zeker van zijn dat uw foto aan de gestelde eisen voldoet, ga dan naar een professionele fotograaf. Bij een automaat moet u er zelf voor zorgen dat de foto goed is.
Voor alle identiteitsbewijzen
De pasfoto-eisen gelden voor elk type identiteitsbewijs. Dus voor een rijbewijs, paspoort, identiteitskaart, vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoort.

Kosten

De kosten van de aanvraag voor een eerste aanvraag, verlenging en omwisseling van een rijbewijs bedragen € 41,-

Het aanvragen van een nieuw rijbewijs duurt ca. 5 werkdagen.

De spoedprocedure duurt 1 werkdag en is € 34,10 duurder.

Gezondheidsverklaring (jonger dan 75 jaar) € 37,80

Gezondheidsverklaring (C of D-rijbewijzen) € 37,80

Gezondheidsverklaring (75 jaar en ouder) € 37,80

Kijk voor meer informatie over het nieuwe rijbewijs op de gezamenlijke internetsite van de RDW, het CBR en het ministerie van Verkeer en Waterstaat: www.rijbewijs.nl

Achtergrond

Geldigheid van buitenlands rijbewijs

Rijbewijs uit EU/EER-landen afgegeven voor 19 januari 2013

Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven voor 19 januari 2013 in een van de landen van de Europese Unie of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland (EU/EER/EVA), dan kunt u hier nog normaliter tot 10 jaar na afgifte van het buitenlandse rijbewijs mee blijven rijden. Als uw rijbewijs ouder is dan 9 jaar, dan mag u in ieder geval nog 2 jaar blijven rijden met uw rijbewijs (gerekend vanaf de datum van inschrijving in een Nederlandse gemeente) Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig moet zijn.

Rijbewijs uit EU/EER-landen afgegeven na 19 januari 2013

Als u een rijbewijs heeft dat na 19 januari 2013 is afgegeven in een van de landen van de Europese Unie (EU) of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland (EU/EER/EVA), dan kunt u hier nog tot 15 jaar na afgifte van het buitenlands rijbewijs in Nederland mee blijven rijden. Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig is.

Meer informatie treft u op de website van de RDW.

Rijbewijs van buiten de EU/ EER

Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven in een land buiten de EU/EER, of op de Nederlandse Antillen of Aruba, dan kunt u dat nog tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. In die periode moet u zorgen voor een Nederlands rijbewijs

U kunt via de gemeente uw rijbewijs ook omwisselen als uw rijbewijs in de volgende landen is afgegeven:

 • Curacao,Sint Maarten en Aruba
 • de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 • Andorra (personenauto)
 • Chinees Taipei (Taiwan) (personenauto)
 • Israël (personenauto)
 • Japan IB (personenauto en motorfiets met meer dan 400 cc)
 • Jersey (Staten van) alle categorieën
 • Korea (Republiek) (personenauto)
 • Man (eiland) alle categorieën
 • Monaco alle categorieën
 • Singapore Class 2 en class 3 (motorfiets met meer dan 400 cc en
  personenauto)
 • Quebec (staat van Canada) (personenauto)

Komt u niet uit bovengenoemde landen dan moet u opnieuw rijexamen doen.

Tips

Net je rijbewijs gehaald? Let op!

Iedereen die voor het eerst een Nederlands rijbewijs haalt, valt onder de 'Regeling beginnende bestuurders'. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste 5 jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. De nieuwe weggebruikers krijgen een strafpunt als zij worden aangehouden vanwege bumperkleven, een snelheidsoverschrijding van meer dan 30 kilometer per uur, een alcoholpromillage van 0,8 en hoger en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen.

Het rijbewijs wordt geschorst als iemand voor de derde keer is aangehouden en veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Medische keuring!

Omdat u bij een verlenging van uw rijbewijs C, D, CE en DE dus voortaan een medische keuring moet ondergaan, neemt de vernieuwing van uw rijbewijs meer tijd in beslag (soms wel 6 weken na de keuring!). Begin daarom op tijd met het vernieuwen van uw rijbewijs.

Papieren rijbewijs

Alle rijbewijzen zijn nu in credit card formaat. Het oude papieren rijbewijs is sinds oktober 2016 niet meer geldig.