Reinigingsrechten bedrijfsafval

Product informatie

Samenvatting

Heeft u een bedrijf of instelling en u wilt uw afval kwijt? Er zijn gemeenten die afval inzamelen bij bedrijven en/of instellingen. Hiervoor vragen zij dan een vergoeding. Deze reinigingsrechten dekken de kosten van het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval. Het betreft hier afval dat qua aard, omvang en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Informeer bij uw gemeente of zij dit inzamelen en welke kosten daar mee zijn gemoeid.

Voorwaarden

U ontvangt als bedrijf/instelling alleen een aanslag reinigingsrechten, indien de gemeentelijke reinigingsdienst uw bedrijfsafval inzamelt.
Als u uw bedrijfsafval wilt laten ophalen door uw gemeente, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Aan de hand van de samenstelling en omvang van uw bedrijfsafval bepaalt de gemeente of de gemeentelijke reinigingsdienst uw bedrijfsafval kan ophalen.

Er zijn 3 mogelijke situaties

  1. Uw bedrijfsafval is vergelijkbaar met huishoudelijk afval. De gemeente kan in principe uw bedrijfsafval inzamelen en u ontvangt een aanslag reinigingsrechten.
  2. Uw bedrijfsafval is niet vergelijkbaar met huishoudelijk afval en de gemeente is in staat uw bedrijfsafval in te zamelen. Omdat een aanslag reinigingsrechten de kosten niet dekken, ontvangt u op grond van een contract een aparte rekening.
  3. Uw bedrijfsafval is niet vergelijkbaar met huishoudelijk afval en de gemeente is niet in staat uw bedrijfsafval in te zamelen. U zult uw bedrijfsafval door een particuliere vuilnisdienst moeten laten ophalen en verwerken.

Gang van zaken

  • De hoogte van een aanslag reinigingsrechten is geregeld in een gemeentelijke verordening. De verordening is vastgesteld door de gemeenteraad van uw gemeente.
  • Indien u voor inzameling door de gemeente in aanmerking komt, ontvangt u een aanslag reinigingsrechten.
  • Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift.
  • Als u een contract met de gemeente heeft afgesloten, krijgt u geen belastingaanslag maar een (privaatrechtelijke) rekening. Tegen deze rekening kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Kosten

Het tarief 2019

Het verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid per bedrijfspand € 433,51