Reiniging openbare weg, melding

Product informatie

Samenvatting

Is de openbare weg naar uw mening ontoelaatbaar vervuild, dan kunt u contact opnemen met de reinigingsdienst en verzoeken om de straat aan te vegen.

Voorwaarden

De gemeentelijke reinigingsdienst draagt zorg voor het opruimen van het afval op openbare wegen en pleinen. De dienst heeft hiertoe een veegdienst, die met regelmaat de straten veegt.

Gang van zaken

U kunt telefonisch contact opnemen met de gemeente via 071 54 58 500 of dit digitale formulier invullen.

Achtergrond

Op grond van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden het openbaar gebied te verontreinigen. Als de openbare weg wordt verontreinigd door een door u ondernomen activiteit, bent u verplicht dit op te ruimen.

Digitale formulieren