Reclamemateriaal verspreiden

Product informatie

Samenvatting

Wilt u reclamemateriaal verspreiden? Hiervoor heeft u in principe geen toestemming van de gemeente nodig. Afhankelijk van de aard en wijze van verspreiding zijn hieraan voorwaarden verbonden. Vandaar dat verstandig is uw voornemen vooraf te melden aan de gemeente.

Melden kan via info@leiderdorp.nl

Voorwaarden

De gemeente maakt bijvoorbeeld afspraken met u over het opruimen van mogelijke vervuiling van de openbare weg als gevolg van de verspreiding.

Meenemen

Verklaring over

  1. De reden van verspreiding.
  2. De aard van het reclamemateriaal.
  3. De datum van verspreiding.
  4. Het tijdstip van verspreiding.
  5. De plaats van verspreiding.

Digitale formulieren