Reclame-uitingen plaatsen

Product informatie

Samenvatting

Wilt u een reclamebord plaatsen? Voor reclameborden aan een pand die groter zijn dan een 0,5 m2, heeft u een vergunning nodig. Muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord. Dit geldt ook voor tekeningen en opschriften voor het aankondigen van o.a. politieke, culturele of sportactiviteiten.

Voorwaarden

 • reclameborden mogen uitsluitend gebruikt worden voor ideĆ«le, culturele, lokale en regionale evenementen en activiteiten, tentoonstellingen en open dagen van instellingen.

 • maximaal 10 borden per aanvraag per evenement / activiteit

 • plaatsingsperiode is maximaal 14 dagen

 • maximaal 30 borden tegelijkertijd in de gehele gemeente

 • reclame voor beurzen en commerciĆ«le doeleinden zijn uitgesloten

De borden mogen uitsluitend geplaatst worden op de Persant Snoepweg en de Engelendaal

 • U heeft een vergunning nodig voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht .
 • Als de reclame of aankondiging tijdelijk is, moet u een APV (Algemene Plaatselijke Verordening) vergunning aanvragen.
 • Voor meer permanente reclame-uitingen worden meer eisen worden gesteld dan bij een aanvraag voor een tijdelijk reclamebord of aankondigingsbord.
 • Het bevoegd gezag zal de aanvraag toetsen aan de zogenaamde redelijke eisen van welstand. Dit betekent dat de reclame-uiting esthetisch moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.

Gang van zaken

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u dat moet doen.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen.

procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure(afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, als het plaatsen van reclame onderdeel uitmaakt van meerdere bouw- of verbouwactiviteiten). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de 2 proceduretypen er sprake zal zijn.

Meenemen

U stuurt op, of geeft mee:

 1. De situering (op een kaart).
 2. De afmetingen van het object.
 3. Bij voorkeur een tekening of een foto van het object.

Achtergrond

De gemeente hanteert een maximumstelsel, op grond waarvan een maximum aantal borden (of andere reclame-uitingen) is toegestaan. Is dit aantal reeds gebruikt, dan weigert de gemeente nieuwe aanvragen.

Tips

Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.

Digitale formulieren