Psychiatrisch ziekenhuis, gedwongen opname

Product informatie

Samenvatting

Heeft u en/of uw omgeving last van het gedrag van iemand in verwarde toestand? De gemeente kan de betreffende persoon laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit is pas mogelijk op basis van een grondige procedure, waarbij advies van een psychiater onontbeerlijk is.

Voorwaarden

Een gedwongen opname kan alleen worden opgelegd als iemand een gevaar voor zichzelf, een ander of de omgeving oplevert.

Gang van zaken

Mocht er in uw omgeving een persoon zijn die een gevaar voor de omgeving of zichzelf vormt, neem dan contact op met de politie via het alarmnummer. Voor een gedwongen opname is een besluit van de burgemeester nodig.

Achtergrond

Een buitengewone opname psychiatrisch ziekenhuis is een opname in het kader van de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). Als iemand bijvoorbeeld een gevaar voor zich zelf of de omgeving vormt dan kan hij of zij via een verklaring van de burgemeester onder dwang worden opgenomen.