Precariobelasting

Product informatie

Samenvatting

Precariobelasting betreft een bijzondere vorm van belasting. Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden hiervan zijn: terrasjes van horecaondernemingen, steigers, reclameborden en containers (voor de opvang van bouwpuin).

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de belastingtaken overgenomen door de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). Voor informatie met betrekking tot de heffing-en invordering van precariobelastingen vanaf belastingjaar 2020 kunt u contact opnemen met de BSGR.

De contactgegevens van de BSGR zijn als volgt:

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
Bezoekadres: Lammenschansweg 144, 2321 JX Leiden
Postadres: Postbus 1141, 2302 BC Leiden
Website: www.bsgr.nl
Telefoon: 071-5256200

Voorwaarden

U betaalt precariobelasting als u

  • Reclameborden wilt plaatsen of ophangen.
  • Een verkoopkraam wilt plaatsen.
  • Een bouwkeet en/of een steiger wilt plaatsen.
  • Een balkon boven de openbare grond heeft.

Het voorwerp dat u plaatst, bevindt zich in, op of boven gemeentegrond bestemd voor de openbare dienst. Dit zijn bijvoorbeeld openbare wegen of waterwegen en stukken gemeentegrond die voor iedereen toegankelijk zijn. Als het gaat om een stuk grond dat wel van de gemeente is maar dat niet voor iedereen toegankelijk is, hoeft u geen precariobelasting te betalen.

Gang van zaken

  • Het is raadzaam bij de gemeente te informeren of u precariobelasting verschuldigd bent. Hiermee voorkomt u dat u in een later stadium alsnog een aanslag ontvangt, eventueel verhoogd met door de gemeente misgelopen rente.
  • De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de in de gemeentelijke verordening vastgestelde tarieven.
  • Tegen de aanslag precariobelasting kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken.
  • Tegen de uitspraak op het bezwaarschrift kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hiervoor gelden dezelfde eisen als bij een bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Kosten

Rubriek

Omschrijving

Tarief 2021 Tarief 2020

Tarief 2019

1

BOUWWERKEN

     

1.1

het afschutten van grond of water, per afgeschut gebied:

     

1.1.1

tot 500 m², per m², per jaar

€ 60,75

€ 59,62

€ 58,80

1.1.2

van 500 m² tot 2.000 m², per m², per jaar

€ 12,11

€ 11,89

€ 11,73

1.1.3

boven 2.000 m², per m², per jaar

€ 2,40

€ 2,36

€ 2,33

1.2

het hebben van een loods, directiekeet, container of ander tijdelijk getimmerte, per m², per jaar

€ 71,50

€ 70,17

€ 69,21

1.3

het hebben van een stelling of steiger, per m², per jaar

€ 71,50

€ 70,17

€ 69,21

2

WOONWAGENS EN WOONSCHEPEN

     

2.1

het innemen van een staan- of ligplaats, per woonwagen of woonschip, per jaar

€ 311,47

€ 305,67

€ 301,45

3

WEGWIJZERS EN RECLAMEBORDEN

     

3.1

het hebben van reclame of andere aankondiging zonder kunstverlichting, per m² frontoppervlakte, per jaar

€ 25,73

€ 25,26

€ 24,92

3.2

het hebben van reclame of andere aankondiging met kunstverlichting, per m² frontoppervlakte

€ 38,08

€ 37,37

€ 36,86

4

BENZINEPOMPEN, -LEIDINGEN EN DERGELIJKE

     

4.1

het hebben van een mantel, inhoudende een benzine- of oliepomp of lucht- en/of wateraftappunt, al dan niet in bedrijf, een loze mantel of voetstuk:

     

4.1.1

een loze mantel met één pomp (inclusief de in- of aangebrachte vulgelegenheid) of een mantel met een lucht- en/of wateraftappunt of een voetstuk zonder mantel, per jaar

€ 278,04

€ 272,86

€ 269,10

4.2

het hebben van een vulput voor benzine, olie en dergelijke, per vulput, per jaar

€ 86,30

€ 84,70

€ 83,54

4.3

het hebben van een tank voor benzine, olie en dergelijke, per m², per jaar

€ 19,31

€ 18,95

€ 18,69

5

LEIDINGEN, BUIZEN, KABELS

     

5.1

het hebben van leidingen, buizen en kabels per strekkende meter tot en met een totale lengte van 100 km, per jaar

€ 1,82

€ 1,82

€ 1,82

5.2

vermeerderd met per strekkende meter uitgaande boven 100 km, per jaar

€ 0,83

€ 0,83

€ 0,83

6

LUIFELS, BALKONS, OVERBOUWINGEN EN DERGELIJKE

     

6.1

het hebben van een luifel, balkon, erker, uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van bouwwerken voor de in beslag genomen c.q. overdekte grond of water, tot en met 10 m², per m², per jaar

€ 13,61

€ 13,36

€ 13,18

6.1.1

vermeerderd met voor de oppervlakte uitgaande boven 10 m², per m², per jaar

€ 6,87

€ 5,78

€ 5,71

7

CIRCUSSEN, KERMISSEN EN BRADERIEËN

     

7.1

het innemen van een standplaats door circussen of kermissen, per circus of kermis, per keer

€ 594,60

€ 583,52

€ 575,47

7.2

het innemen van een standplaats c.q. het hebben van kramen, podia, wagens, installaties etc. ten behoeve van braderieën, per braderie, per keer

€ 396,22

€ 388,84

€ 387,30

8

STANDPLAATSEN DIENENDE TOT VERKOOP

     

8.1

het voor de verkoop van goederen innemen van een toegwezen standplaats tot en met 30 m², per m²,

     

8.1.1

per dag

€ 5,87

€ 5,77

€ 5,70

8.1.2

per maand

€ 13,02

€ 12,78

€ 12,61

8.1.3

per jaar

€ 127,21

€ 124,84

€ 123,12

8.2

elke m² boven de 30 m², per m²

     

8.2.1

per dag

€ 2,92

€ 2,87

€ 2,84

8.2.2

per maand

€ 5,87

€ 5,77

€ 5,70

8.2.3

per jaar

€ 59,35

€ 58,25

€ 57,45

8.3

het recht als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt, voor zover betrekking hebbend op de stroomvoorziening, per standplaats, bij een totale capaciteit van de aldaar aanwezige elektrische installaties van

     

8.3.1

niet meer dan 500 watt,

     

8.3.1.1

per dag

€ 5,87

€ 5,77

€ 5,70

8.3.1.2

per maand

€17,58

€ 17,26

€ 17,20

8.3.1.3

per jaar

€ 174,05

€ 170,81

€ 168,46

8.3.2

501 watt tot en met 1.000 watt,

     

8.3.2.1

per dag

€ 11,70

€ 11,49

€ 11,45

8.3.2.2

per maand

€ 35,60

€ 34,94

€ 34,46

8.3.2.3

per jaar

€ 349,04

€ 342,54

€ 337,82

8.3.3

1.001 watt tot en met 1.500 watt,

     

8.3.3.1

per dag

€ 17,58

€ 17,26

€ 17,20

8.3.3.2

per maand

€ 53,41

€ 54,42

€ 51,70

8.3.3.3

per jaar

€ 524,79

€ 515,01

€ 507,90

8.3.4

meer dan 1.500 watt,

     

8.3.4.1

per dag

€ 23,72

€ 23,28

€ 22,96

8.3.4.2

per maand

€ 71,23

€ 69,91

€ 68,95

8.3.4.3

per jaar

€ 699,75

€ 686,71

€ 677,23

9

DIVERSE VOORWERPEN

     

9.1

Voor het plaatsen van wagens, aanhangwagens, handwagens en andere voertuigen, uitgezonderd motorvoertuigen anders dan bedoeld in rubriek 8, per m², per jaar

€ 104,03

€ 102,10

€ 100,70

10

ALGEMEEN TARIEF

     

10.1

Voorwerpen waarvoor onder de bovenstaande nummers niet in een bijzonder tarief is voorzien, per m², per jaar

€ 95,08

€ 93,31

€ 92,03

Achtergrond

Om voor precario in aanmerking te komen moet het voorwerp dat u plaatst dan wel in, op of boven gemeentegrond bestemd voor de openbare dienst zijn. Hiermee worden bijvoorbeeld openbare wegen of waterwegen en stukken gemeentegrond die voor iedereen toegankelijk zijn bedoeld. Dit is niet het geval als het gaat om een stuk grond dat wel van de gemeente is maar dat niet voor iedereen toegankelijk is.

Landelijke wetten