Plantsoenen betreden, toestemming

Product informatie

Samenvatting

Het is voor onbevoegden verboden zich te bevinden in of op openbare plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wandelpaden. Onder bepaalde voorwaarden (afhankelijk van de aard van uw verzoek) kunt u bij de gemeente een ontheffing van dit verbod krijgen.

Voorwaarden

De gemeente verleent regelmatig ontheffingen bij festiviteiten zoals Koningsdag en 5 mei-viering.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.

Meenemen

Verklaring over

  1. De reden.
  2. De datum.
  3. Het tijdstip en de periode.
  4. De plaats.

Kosten

487,32 euro

Digitale formulieren