Peuterspeelzaalwerk

Product informatie

Samenvatting

Peuterspeelzalen vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. De opvang van peuters (peuterspeelzaalwerk) is een verantwoordelijkheid van gemeenten. De gemeenten hebben hierover regels opgesteld en subsidiƫren een groot deel van de peuterspeelzalen.

Voorwaarden

De kwaliteitseisen aan het peuterspeelzaalwerk zijn gelijk gesteld aan die van de kinderopvang, zoals dat in de wet Kinderopvang is vastgelegd. Zo zijn er duidelijke regels over de verhouding van het aantal kinderen en beroepskrachten en moet de beroepskracht gezien en gehoord kunnen worden door een andere volwassene.

Het is echter niet zo dat voor deze vorm van peuteropvang financiele overheidssteun kan worden verkregen.

Gang van zaken

De gemeente biedt u informatie over de kwaliteit van dienstverlening van de door u gekozen peuterspeelzaal.

Tips

Als uw kind naar een peuterspeelzaal gaat kunt u ook in aanmerking komen voor kinderopvangtoelsag.