Personenalarmering

Product informatie

Samenvatting

Personenalarmering bestaat uit een alarmunit en een draadloos zendertje, waarmee direct contact kan worden gemaakt met een alarmcentrale die acuut de benodigde hulpverlening in gang zet. Het idee dat, in geval van nood, een simpele druk op de knop voldoende is om hulp te vragen of alarm te slaan, geeft een veilig gevoel.

Voorwaarden

De contactpersonen (familie, buren en/of de zorginstelling) dienen een sleutel van de woning te hebben.

Er zijn twee vormen van alarmering:

  • De sociale alarmering werkt met een alarmcentrale die bij een oproep eerst contact zoekt met degene die alarm heeft geslagen (iemand kan ook per ongeluk alarm slaan) en als dat niet lukt vooraf opgegeven telefoonnummers gaat bellen. U heeft drie sleuteladressen nodig. Dit zijn mensen die een huissleutel hebben en binnen een kwartier van de aanvrager wonen. Het is de bedoeling dat deze mensen gaan kijken bij een oproep. Is er niemand thuis dan zorgt de centrale dat er actie wordt ondernomen.
  • Bij de professionele alarmering gaat de oproep rechtstreeks naar een thuiszorgorganisatie die ook persoonlijke verzorging of verpleging kan verlenen.

Gang van zaken

  1. Wilt u gebruik maken van personenalarmering, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  2. Uw verzekeraar geeft aan of de kosten worden vergoed en bij welke leverancier u terecht kunt.

Meenemen

  1. Een verwijsbrief van uw huisarts.

Achtergrond

Er is een alarmsysteem aanwezig in het appartement, dit bevind zich meestal aan een muur. Er is ook een systeem verkrijgbaar wat men met zich mee kan dragen.