Paspoort

Product informatie

Samenvatting

Om naar het buitenland te reizen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Een paspoort is over de hele wereld geldig. Een paspoort vraagt u persoonlijk aan in het Gemeentehuis. Na 7 werkdagen kunt u uw paspoort zelf afhalen. Een paspoort voor volwassenen is 10 jaar geldig. Voor jongeren tot 18 jaar is een paspoort 5 jaar geldig.

Let op: ook kinderen moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het afhalen.

Voorwaarden

Iedere Nederlander (Nederlands staatsburger) heeft recht op een paspoort. Het paspoort is 10 jaar geldig voor personen boven de 18 jaar en 5 jaar voor kinderen en jongeren. Het paspoort geldt wereldwijd als identiteitsbewijs in alle landen. De prijs van het paspoort met verdubbelde geldigheidstermijn is wel landelijk hoger dan voorheen.

Kinderen

 • Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben.

 • Kinderen tot en met 15 jaar kunt u niet meer laten bijschrijven in uw eigen paspoort.

 • De identificatieplicht geldt vanaf 14 jaar. In het openbaar vervoer vanaf 12 jaar. In de zorg (ziekenhuizen e.d.) geldt geen leeftijdsgrens: iedereen moet zich kunnen identificeren, dus ook jongeren onder de 14 of 12 jaar.

Reisdocumenten voor niet-Nederlanders

 • Iedereen die als vluchteling tot (1 van de landen van) het Koninkrijk is toegelaten, heeft recht op een reisdocument voor vluchtelingen. Dit document is maximaal 5 jaar geldig (afhankelijk van de verblijfstatus).

 • Een erkende vluchteling, die niet als zodanig tot (1 van de landen van) het Koninkrijk is toegelaten, kan een reisdocument voor vluchtelingen krijgen.

 • Iedere vreemdeling die als staatloze tot (1 van de landen van) het Koninkrijk is toegelaten, heeft recht op een reisdocument voor vreemdelingen. Dit document is ten minste 3 maanden in alle landen geldig.

 • Voor alle anderen in (1 van de landen van) het Koninkrijk rechtmatig verblijvende vreemdelingen, die geen reisdocument elders kunnen krijgen, is het mogelijk een reisdocument aan te vragen.

 • Vreemdelingen die kunnen aantonen dat van hen redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat zij van een ander land een reisdocument aanvragen, hebben recht op een reisdocument uit Nederland.

Pasfoto

Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties vindt u de volledige pasfoto-eisen. Dit zijn de eisen in het kort: 
 • De foto moet goed lijken en is maximaal 6 maanden oud op het moment van de aanvraag.

 • De foto moet in kleur zijn.

 • De foto moet onbeschadigd zijn.

 • De achtergrond moet lichtgrijs, lichtblauw of wit zijn.

 • Uw hoofd moet recht naar voren op de foto staan.

 • U moet een neutrale blik aanhouden. U moet uw mond daarom gesloten houden.

 • Uw ogen moeten volledig zichtbaar zijn, ook als u een bril draagt. Op de foto mag u geen bril dragen met donkere glazen.

 • De foto mag geen schaduwen of reflecties bevatten. Niet op uw huid, in uw bril en ook niet van accessoires zoals een haarband of sieraden.

 • Uw hoofd mag alleen bedekt zijn als daar een godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische reden voor is. Bij twijfel kan de gemeente u vragen om een medische verklaring. Uw gezicht moet altijd zichtbaar zijn; een boerka is niet toegestaan.

Advies: ga naar een professionele fotograaf
Wilt u er zeker van zijn dat uw foto aan de gestelde eisen voldoet, ga dan naar een professionele fotograaf. Bij een automaat moet u er zelf voor zorgen dat de foto goed is.

Pasfoto’s laten maken tijdens corona-lockdown
Foto Filippo, Winkelhof 42 te Leiderdorp is op maandag tussen 13:00 - 17:00 uur en dinsdag tot zaterdag tussen 10.00 – 17.00 uur geopend voor het maken van pasfoto’s.
Zij zijn telefonisch bereikbaar op: 071 – 541 32 58.

Voor alle identiteitsbewijzen
De pasfoto-eisen gelden voor elk type identiteitsbewijs. Dus voor een rijbewijs, paspoort, identiteitskaart, vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoort.

Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de site van de Koninklijke marechaussee: https://www.defensie.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen

Gebruik achteraam (gewezen) echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner in reisdocument

Een volwassene kan bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, er voor kiezen de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Gang van zaken

 • U moet een nieuw paspoort persoonlijk bij het gemeentehuis aanvragen.

 • U moet 2 vingerafdrukken geven, die in een chip worden opgeslagen. Deze chip wordt in het paspoort opgenomen. Dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar

 • Kinderen tot 18 jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Toestemmingsverklaring

 • Een paspoort blijft 10 jaar geldig voor meerderjarigen en 5 jaar voor minderjarigen. Daarna bent u verplicht het in te leveren bij uw gemeente. Op een verlopen reisdocument mag u niet reizen.

 • Paspoorten worden op een centrale plaats in Nederland van persoonlijke gegevens voorzien. U krijgt uw nieuwe paspoort daarom niet meteen mee. Na ongeveer 1 week kunt u het bij uw gemeente ophalen.

 • U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument. In de regel kunt u het document dan ophalen op de eerstvolgende werkdag. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

 • U moet uw paspoort persoonlijk komen afhalen.

 • Let op: u heeft maximaal 3 maanden na uw aanvraag de tijd om het paspoort op te halen.

Een paspoort blijft eigendom van de Staat.

Wat te doen bij vermissing of diefstal van paspoort?

Als uw paspoort of identiteitskaart gestolen, vermist of verloren is, meldt u dit met dit formulier ( Aangifte vermissing). Uw melding wordt de eerstvolgende werkdag verwerkt. Nadat wij uw melding hebben verwerkt, is het document ongeldig en kan niet meer worden gebruikt. Vindt u het document terug? Dan moet u het inleveren bij de afdeling burgerzaken.

U kunt de vermissing ook melden bij de balie van de gemeente. U hoeft niet naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt waarom u een nieuw document aanvraagt. Het is belangrijk dat u andere identiteitsdocumenten meev neemt. Als u uw verloren of gestolen document heeft aangevraagd bij een andere gemeente, dan controleren wij uw identiteit bij die gemeente. Dit kan een paar dagen duren. Bij vermoeden van misbruik wordt er binnen vijf werkdagen contact met u opgenomen. Nadat uw identiteit is vastgesteld kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen.

Fraude streng aangepakt

Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Soms wordt een paspoort of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf. Om fraude te voorkomen kan een melding van verlies of een aangifte van diefstal nader onderzocht worden, als de gemeente of de politie besluit dat het nodig is. Bijvoorbeeld omdat u in korte tijd meerdere keren een paspoort of identiteitskaart bent kwijtgeraakt of als gestolen heeft opgegeven.

Noodpaspoort

Als u uw paspoort bent kwijtgeraakt en u moet onmiddellijk op reis dan kunt u een noodpaspoort aanvragen op of in de buurt van vliegvelden of andere grensposten. Kijk op de website van de Koninklijke Marechaussee voor nadere informatie. Houd er rekening mee dat u met een noodpaspoort niet naar de Verenigde Staten kunt reizen zonder visum!

 

Meenemen

 1. Een goedgelijkende kleuren pasfoto. Aan deze foto worden speciale eisen gesteld. Zie hiervoor de aanvullende eisen op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Tegenwoordig wordt het paspoort voorzien van een chip waarin de foto is opgeslagen.

 2. Alle eerder afgegeven reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart). Een verlopen reisdocument kunt u (ongeldig gemaakt) terugkrijgen.

 3. Indien u geen oud (verlopen) reisdocument heeft, dan moet u de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken aantonen.

 4. Voor kinderen onder de 18 jaar: de schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd (formulieren voor de toestemming zijn bij de gemeente verkrijgbaar). U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen door overlegging van paspoorten of rijbewijzen van de ouders of voogd.

 5. Bij vermissing van een eerder uitgereikt Nederlands reisdocument moet u een proces-verbaal van de Nederlandse politie overleggen. Daarbij moet u zelf schriftelijke verklaring van vermissing afleggen.

 6. Bij het ontbreken van een ander identiteitsbewijs stelt de gemeente een nader onderzoek in om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor duurt de aanvraagtermijn langer dan gewoonlijk.

Toestemmingsverklaring

Voor de toestemmingsverklaring voor kinderen tot 18 jaar om een paspoort aan te kunnen vragen, kunt u hier klikken of contact opnemen met het Serviceplein Leiderdorp (071-54 58 500)

Kosten

Paspoort 18 jaar en ouder

€ 74,75

Paspoort jonger dan 18 jaar

€ 56,55

Zakenpaspoort 18 jaar en ouder

€ 74,75

Zakenpaspoort jonger dan 18 jaar

€ 56,55

Tweede paspoort

€ 74,75

Spoedtoeslag

€ 50,90

Achtergrond

Reizen met kinderen

In verband met kindontvoeringen is de controle bij de grens streng. U kunt vooral met deze controles te maken krijgen bij kinderen die:

 • alleen reizen

 • met één ouder reizen (zeker als de ouder een andere achternaam heeft)

 • met andere personen dan de ouder(s) reizen

Om u veel tijd en ellende te besparen raden wij u het volgende aan:

 1. Als uw kind alleen reist, geeft u dan toestemming mee.

 2. Als u alleen reist met uw kind moet u kunnen aantonen dat u de ouder bent.

Wij adviseren u het volgende mee te nemen bij uw reis:

 • geboorteakte, trouwboekje of uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met ouders (BRP) en (indien mogelijk):

 • toestemming andere ouder voor het reizen naar het buitenland ( zie de website van het ministerie van Defensie).

 • een kopie van het paspoort van de andere ouder.

 • indien van toepassing: een recent uittreksel gezagsregister.

Als uw partner is overleden, adviseren wij u hiervan de overlijdensakte mee te nemen. Als uw kind reist met iemand anders dan de ouder(s), adviseren wij u een toestemmingsverklaring mee te geven. U kunt deze verklaring van de gemeente krijgen.

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de site van de Koninklijke marechaussee: https://www.defensie.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen

Tips

Vraag het paspoort tijdig aan

De doorlooptijd van de afhandeling van het paspoort is ongeveer 1 week. In de vakantiemaanden kan dit langer duren. Houdt u daar rekening mee.

Spoedprocedure

Er is een mogelijkheid tot een spoedprocedure. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Indien u een aanvraag indient voor 15.00 uur, kunt u het paspoort de volgende werkdag afhalen. Let u wel op de openingstijden van het gemeentehuis.

Het paspoort mag nooit verlopen zijn

U heeft een geldig reisdocument nodig om te reizen in het buitenland en om u te legitimeren. Het is NIET toegestaan om in het buitenland te reizen met een verlopen paspoort.

De regels verschillen per land

Houdt u er rekening mee dat bepaalde landen aanvullende of afwijkende eisen kunnen stellen. Het is raadzaam hier tijdig bij het reisbureau of het betreffende consulaat naar te informeren.

2e paspoort

Een 2e paspoort is bedoeld voor mensen die regelmatig verschillende landen bezoeken, waarbij de stempels in hun paspoort van reeds bezochte landen problemen kunnen veroorzaken bij de toelating in een ander land. U kunt problemen krijgen omdat het nog te bezoeken land in conflict is met de landen waarvan u een stempel in uw paspoort heeft. Een 2e paspoort is tevens bedoeld voor mensen die binnen een bepaalde periode naar verschillende landen gaan reizen waarvoor een visum moet worden aangevraagd. Als u door de visumaanvraag niet tijdig over uw paspoort kunt beschikken, omdat het paspoort ter visering bij de ambassade van het betreffend land ligt, kunt u een 2e paspoort aanvragen. U kunt een 2e paspoort krijgen als uw huidige paspoort nog minimaal 6 maanden geldig is. U moet wel kunnen aantonen dat u dit paspoort nodig hebt (bijvoorbeeld door een verklaring van uw werkgever).

Zakenpaspoort

Als u veel reist en daardoor veel stempels in uw paspoort krijgt kan het gebeuren dat uw paspoort 'vol' raakt en u een nieuwe moet aanvragen voordat deze is verlopen. Om dat te voorkomen is het mogelijk een 'zakenpaspoort' aan te vragen. Deze is op zich identiek aan een gewoon paspoort, maar heeft meer bladzijden voor het plaatsen van stempels.

Bevat mijn paspoortnummer het cijfer '0' (nul) of de letter 'O'?

In uw paspoortnummer komen cijfers en letters voor. Het kan soms onduidelijk zijn of er een letter 'O' in staat of het cijfer '0' (nul). De letter 'O' komt in het Nederlandse paspoortnummer niet voor. Het gaat dus altijd om het cijfer '0' (nul). Dit geldt ook voor het nummer op uw identiteitskaart.

Paspoortnummer invullen

Let er goed op dat het dus altijd gaat om het cijfer '0' (nul) wanneer u uw paspoortnummer invult. Bijvoorbeeld bij:

 • een visumaanvraag;

 • de aanvraag van een ESTA-reistoestemming (elektronische reistoestemming voor de Verenigde Staten van Amerika);

 • het boeken van een reis;

 • het online inchecken met een vliegticket.

Landelijke wetten