Parkeren in blauwe zone, ontheffing

Product informatie

Samenvatting

De blauwe zone bij parkeerplaatsen is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. Bij de gemeente kunt u een ontheffing van het verbod op langdurig parkeren aanvragen. De gemeente verleent deze ontheffing onder specifieke, op gemeentelijk beleid gebaseerde, voorwaarden.

Voorwaarden

De voorwaarden die de gemeente stelt aan de ontheffing zijn afhankelijk van de aard van uw verzoek en de lokale omstandigheden.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.

Meenemen

  1. Een geldig kenteken van het betreffende voertuig.
  2. Een verklaring over
    • De reden.
    • De datum.
    • Het tijdstip en de tijdsduur
    • De plaats.