Parkeren bij autobedrijven

Product informatie

Samenvatting

Het is autobedrijven verboden om hun auto's op de openbare weg te zetten. U kunt bij de gemeente een ontheffing van het verbod voor uw autobedrijf aanvragen als u auto's op de openbare weg wilt plaatsen.

Let wel:
Er mogen volgens artikel 5:2 APV maximaal 2 auto's per bedrijf zich bevinden binnen een straal van 50 meter van het bedrijf (met vergunning).

Voorwaarden

U krijgt een ontheffing als uw aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. Er geen parkeerbeperkingen gelden.
  2. Parkeren geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid.
  3. Parkeren geen overlast geeft voor de omgeving.
  4. Er geen alternatieven voorhanden zijn.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.

Meenemen

Verklaring over

  1. De reden.
  2. De plaats.