Overlijden

Product informatie

Samenvatting

Na het overlijden van een familielid hebben de nabestaanden veel zaken te regelen. Naast het op de hoogte stellen van overige familieleden en de huisarts en het inschakelen van een uitvaartonderneming dient de gemeente een aangifte van overlijden te ontvangen.

U kunt zelf aangifte van overlijden doen van een familielid, maar in de praktijk regelt de uitvaartonderneming dit bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden.

Voorwaarden

  • Overlijdt iemand in Nederland, dan moet aangifte worden gedaan in de gemeente van overlijden. Als iemand tijdens een reis binnen Nederland komt te overlijden, geldt de gemeente waar de overledene het voertuig verlaat als de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.
  • Ligt de plaats van overlijden buiten het gebied van een gemeente, dan dient de aangifte bij de burgerlijke stand in Den Haag plaats te vinden.
  • De burgerlijke stand die het bericht van overlijden ontvangt, stuurt dit door naar de laatste woonplaats van de overledene.
  • Als een overlijden plaatsvindt tijdens een zee- of luchtreis in een (lucht)vaartuig dat geregistreerd staat in Nederland dan is de gezagvoerder verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken en een afschrift van die akte naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag op te sturen.

Gang van zaken

Meestal vindt de aangifte plaats door de begrafenisondernemer. Er is geen termijn vastgesteld voor het doen van de aangifte van het overlijden, maar volgens de Wet op de Lijkbezorging dient de begrafenis of crematie uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaats te vinden. Hiervoor is een verlof tot begraven of cremeren nodig, dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt afgegeven.

Meenemen

  1. Verklaring van arts of lijkschouwer
  2. Eventueel het trouwboekje
  3. Geldig legitimatiebewijs (van aangever en overledene)

Kosten

De kosten voor een afschrift van de overlijdensakte bedragen € 14,00.

Achtergrond

Uitstel van begraven of crematie

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor de begrafenis of crematie niet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaats kan vinden. Wanneer toch na de 6e werkdag de begrafenis of crematie pas kan plaatsvinden dient u een uitstel van begraven of crematie vóór de 6e werkdag na het overlijden aan te vragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene momenteel verblijft.