Ouderenhuisvesting, aanvraag

Product informatie

Samenvatting

Bent u 55 jaar of ouder dan kunt u in aanmerking komen voor ouderenhuisvesting. De ouderenhuisvesting is erop gericht u de kans te geven zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Is dat niet meer mogelijk dan kan een opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis noodzakelijk zijn.

Voorwaarden

 1. Het is de bedoeling dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijft wonen. Indien dit mogelijk is met de inzet van hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning, dan zal de gemeente u daarbij helpen.
 2. Kunt u alleen maar zelfstandig blijven wonen met ondersteuning in de vorm van verzorging of verpleging, dan zal uw zorgverzekeraar dit voor u regelen.
 3. Heeft u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het CIZ voor zorg met verblijf in een zorginstelling.

Gang van zaken

 1. U neemt contact op met de gemeente.
 2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
 3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor aanvullende zorg in aanmerking komt en welke vorm van zorg het beste bij u past.
 4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van zorg voor u te realiseren.
 5. Blijkt u aangewezen te zijn op verpleging of intensieve zorg in een zorginstelling, dan zal de gemeente u doorverwijzen naar de juiste instantie.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

 • Hoe kunt u zelfstandig kunt u thuis blijven functioneren, eventueel met aanvullende hulpmiddelen en/of woningaanpassingen?
 • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) in bijdragen, zodat u eventueel toch nog zelfstandig kunt blijven wonen?

Meenemen

 1. Alle documenten over uw lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Achtergrond

Vormen van speciale ouderenhuisvesting

Bejaarden- en seniorenwoningen

Bejaarden- en seniorenwoningen zijn speciaal voor ouderen gebouwd. De woningen zijn gelijkvloers en meestal niet al te groot (2 of 3 kamers).

Geschikte gezins- of flatwoningen

Geschikte gezins- of flatwoningen zijn te vergelijken met seniorenwoningen, gelijkvloers en niet al te groot. Het verschil met seniorenwoningen is dat deze woningen niet uitsluitend aan ouderen worden toegewezen. In de woningen wonen mensen van alle leeftijden.

Beschermd of beschut wonen

Beschermd of beschut wonen houdt in een aantal seniorenwoningen bij elkaar en voorzien van extra gemakken zoals een huismeester, alarmeringssysteem en soms een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.

Aanleunwoningen

Aanleunwoningen staan op het terrein van een verzorgingshuis dat extra hulp kan bieden. Het wonen in een aanleunwoning geeft echter geen recht op plaatsing in het nabijgelegen verzorgingshuis. Daarvoor moet u zich aanmelden bij de regionale indicatiecommissie.

Inleunwoningen

Een inleunwoning is een kleine aanleunwoning waarvan de grootte te vergelijken is met de omvang van een appartement in een verzorgingshuis. Om in aanmerking te komen voor een inleunwoning moet u zich aanmelden bij de regionale indicatiecommissie.

Serviceflats

Serviceflats zijn woningen waar tegen betaling bepaalde voorzieningen worden aangeboden zoals huishoudelijke hulp, maaltijden en personenalarmering. Voor deze vorm van wonen moet u zowel de huur als de gekozen service zelf betalen.

Kangoeroewoningen

Een kangoeroewoning is een tweegezinshuis dat ouderen de gelegenheid biedt om bijvoorbeeld met het gezin van 1 van de kinderen samen te wonen. Het zijn 2 aparte woningen die beiden zijn ingericht om een eigen huishouding te voeren maar die wel met elkaar in verbinding staan.

Abbeyfield

Abbeyfield is een vorm van groepswonen voor alleenstaande ouderen die graag met anderen activiteiten ondernemen.

Verzorgingshuis

Een verzorgingshuis is een vorm van wonen waarbij verzorging een belangrijke rol speelt. Een verzorgingshuis, ook wel bejaardentehuis of bejaardenoord genoemd, is vaak gekoppeld aan een geloofsovertuiging.

Verpleeghuis

Bewoners in een verpleeghuis krijgen behandeling en verpleging. Sommigen kunnen na revalidatie weer naar huis of naar een aangepaste woning, anderen blijven definitief in een verpleeghuis wonen.

Tips

Voor verschillende van de beschreven huurvormen kunt u huurtoeslag aanvragen. Bij de belastingdienst en bij de verhuurders kunt u meer informatie hierover krijgen.