Opvoeding, ondersteuning

Product informatie

Samenvatting

Heeft u problemen met het opvoeden van uw kind? U kunt via de gemeente hierbij hulp krijgen van een deskundige begeleider. Deze geeft informatie en advies, maar ook biedt ook begeleiding en ondersteuning. Ook kan de begeleider doorverwijzen naar de juiste instantie.

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met de gemeente.
  2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
  3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor ondersteuning in aanmerking komt en welke vorm van ondersteuning het beste bij u past.
  4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van opvoedingsondersteuning voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

  • Wat kunt u zelfstandig doen en waar heeft u echt hulp bij nodig?
  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen om er voor te zorgen dat u uw opvoedtaken toch nog zelfstandig kunt uitvoeren?

Tips

  • U kunt met opvoedingsvragen terecht bij het centrum voor jeugd en gezin (CJG). Ook worden hier cursussen aangeboden en is er ruimte om met andere opvoeders in contact te komen. Zie voor meer informatie op de website van het CJG.

  • Voor jonge kinderen, tot 4 jaar, kunt u met vragen ook terecht bij het consultatiebureau of bij de plaatselijke GGD.

  • Voor kinderen tot 7 jaar is er landelijk een initiatief waarbij u ook tijdelijk hulp aan huis kunt krijgen. Zie voor meer informatie op de website van Home-Start.

Landelijke wetten