Optocht organiseren

Product informatie

Samenvatting

Wilt u een optocht organiseren zoals een carnavals- of sinterklaasoptocht, een bloemencorso of een optocht van bijzondere voertuigen, dan heeft u hiervoor een optochtvergunning nodig. U kunt de optochtvergunning bij de gemeente aanvragen.

Voorwaarden

 1. Als u op de openbare weg een optocht wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig.
 2. Aan de optochtvergunning kunnen voorschriften verbonden zijn. Deze voorschriften zijn bedoeld om onregelmatigheden in het kader van de openbare orde te voorkomen of beperken.
 3. Als u een optocht wilt organiseren die tevens als betoging kan worden opgevat (vrije meningsuiting) dan heeft u geen vergunning nodig en volstaat vooraf (48 uur) een melding aan de gemeente.

Weigeringsgronden

De gemeente kan weigeren de vergunning af te geven. Dit kan bijvoorbeeld als de gemeente in het kader van de gevraagde vergunning tot de conclusie komt dat het verlenen van de vergunning voor het houden van de betreffende optocht strijdig is met

 1. Het belang van de openbare orde.
 2. Het voorkomen of beperken van overlast.
 3. De veiligheid van het verkeer, personen of goederen.
 4. De openbare gezondheid of zedelijkheid.

Gang van zaken

 1. U dient de optochtvergunning schriftelijk aan te vragen. Meestal kunt u hiervoor bij de gemeente een standaardaanvraagformulier krijgen.
 2. In het algemeen moet u een vergunning tenminste 1 tot 2 maanden van te voren aanvragen.
 3. Het kan gebeuren dat de gemeente de vergunning weigert af te geven. Als de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is dan heeft u, tot 6 weken nadat u deze beslissing heeft ontvangen, de mogelijkheid om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Meenemen

Verklaring met gegevens over

 1. De reden van de optocht.
 2. De datum van de optocht.
 3. De door de optocht af te leggen route met het gewenste begin- en eindpunt.
 4. Het te verwachten aantal deelnemers aan de optocht.
 5. De lengte van de optocht.
 6. Het tijdstip van aanvang en de duur van de optocht.
 7. De met de politie en de brandweer gemaakte afspraken over het houden van de optocht.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de optocht en de impact van de optocht voor de woon- en leefomgeving.

Voor optochten tot 150 personen en wanneer men zich houdt aan de Verkeersregels en Verkeerstekens kan volstaan worden met een melding.

Voor grotere optochten c.q. evenementen € 372,85 voor een B evenement en € 772,40 voor een C evenement.

Tips

Het is van belang om de in het kader van de voor de optocht benodigde voorzieningen, zoals dranghekken, wegafsluitingen, EHBO en wellicht gemotoriseerde begeleiding, tijdig te overleggen met bijvoorbeeld de afdeling Openbare Werken, de politie en de brandweer.