Onroerende zaak, inzage beperkingen in gebruik

Product informatie

Samenvatting

U kunt niet altijd met uw onroerend goed, zoals een woning, doen wat u wilt. Uw rechten kunnen worden ingeperkt door bestuurlijke besluiten specifiek voor uw onroerend goed. Te denken valt aan een voorkeursrecht van de gemeente om uw eigendom aan te kopen, maar ook als uw bezit een monument is. U kunt bij de gemeente deze beperkingen opvragen.

Voorwaarden

De gegevens zijn openbaar. Iedereen kan deze opvragen. Wel geldt dat de gemeente niet zonder meer persoonsgegevens (gekoppeld aan onroerendgoed objecten) vrij geeft.

Gang van zaken

  1. U kunt de gemeentelijke beperkingen bij de gemeente inzien.
  2. U kunt bij de gemeente ook beperkingen inzien van andere overheden, zoals het Rijk. Deze gegevens zijn vastgelegd bij het Kadaster, maar er is bij de gemeente een online verbinding.
  3. U kunt tegen betaling van kosten een gewaarmerkt afschrift krijgen van een beperkingsbesluit.