Onroerende zaak, huur, pacht, koop

Product informatie

Samenvatting

De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van gebouwen en soms ook woningen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten.

Gang van zaken

U kunt contact opnemen met de gemeente.

Meenemen

  1. Geldig legitimatiebewijs.
  2. Omschrijving van gebruik.
  3. Omschrijving van verzoek (welk (deel van) onroerend goed).

Landelijke wetten