Onroerende-zaakbelasting (OZB), kopie aanslag

Product informatie

Samenvatting

Bij de gemeente kunt u een formeel kopie van de aanslag van uw onroerend goed (eigen grond, woning of ander soortig pand) krijgen. U kunt een dergelijk formeel kopie bijvoorbeeld nodig hebben ten behoeve van een woningverkoop.

Voorwaarden

U kunt een dergelijke formeel kopie nodig hebben als u bijvoorbeeld het origineel kwijt bent.

Gang van zaken

U kunt een kopie aanvragen via de gemeente.

Meenemen

geldig legitimatiebewijs

Lokale regelgeving

Digitale formulieren