Onroerende-zaakbelasting

Product informatie

Samenvatting

Als eigenaar van een woning of (bedrijfs)pand betaalt u onroerende-zaakbelasting (OZB) aan de gemeente. Dit geldt ook voor de gebruiker van een bedrijfspand.

Voorwaarden

Wat u moet betalen is afhankelijk van de volgende criteria:

1. Waarde van uw pand of woning

De gemeente taxeert uw woning elk jaar. De getaxeerde waarde van uw woning geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen.

2. Gemeentelijke tarieven

De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de onroerende-zaakbelasting. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van uw woning of pand en daarmee wordt de jaarlijkse onroerende zaakbelasting voor u bepaald. De tarieven variƫren per gemeente. Het is dus goed mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen terwijl hun pand net zo veel waard is als het uwe.

Gang van zaken
  1. Jaarlijks krijgt u een aanslag van de gemeente met daarin de door u te betalen onroerende-zaakbelasting. Hierin staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.
  2. De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u toch de belasting voor het gehele jaar betalen.
  3. Bent u het niet eens met de opgelegde onroerende zaakbelasting dan kunt u hiertegen bij de gemeente bezwaar maken.
Meenemen

Een verklaring over:

  1. Uw naam en adres.
  2. Het adres van het betreffend (bedrijfs)pand of woning.
  3. De reden van uw bezwaar.
  4. Het nummer van de aanslag/beschikking waartegen u bezwaar maakt.
Kosten

2018

2017

2016

Eigenaren woningen

0,1570%

0,1677%

0,1714%

Eigenaren niet-woningen

0,3425%

0,3197%

0,2780%

Gebruikers niet-woningen

0,2664%

0,2544%

0,2071%

Tips

Onbewoond ook belast

U verwacht het misschien niet, maar de rechter verstaat onder gebruik naast bewonen ook het laten bouwen van een onroerende zaak. U heeft opdracht gegeven tot de bouwactiviteiten om uiteindelijk een woning of pand te realiseren waarin u kunt wonen of werken. Niemand anders kan op deze manier van uw onroerende zaak gebruik maken. Voor de belastingheffing is het verder niet van belang of u wellicht op een ander adres voor hetzelfde belastingjaar ook een aanslag OZB voor gebruik krijgt opgelegd.

WOZ waarden openbaar

U kunt de WOZ waarden van onroerende zaken vrij eenvoudig achterhalen via internet. Deze gegevens zijn openbaar. Overige gegevens zoals de naam van de eigenaar en verkoopwaarde is niet openbaar.

U kunt WOZ waarden online opzoeken via het digitale loket van de Landelijke Voorziening WOZ. Houd er rekening mee dat nog niet alle gemeenten al zijn aangesloten!

Lokale regelgeving
  • Gemeentelijke Belastingverordening