Onbewoonbaarverklaring

Product informatie

Samenvatting

Als uw woning of woonwagen ongeschikt is voor bewoning en u kunt uw woning of woonwagen niet alsnog in bewoonbare staat (laten) brengen, dan kunt u niet langer in uw woning of woonwagen wonen.

Voorwaarden

Meestal vindt, naar aanleiding van een incident of melding, controle door de gemeente plaats. Het kan ook zijn dat de toezichthouder van de gemeente zelf tijdens reguliere inspectieronden twijfelt aan de bewoonbaarheid van het desbetreffende adres.

Gang van zaken

  1. De gemeente zal u schriftelijk op de hoogte stellen van de resultaten van een eventueel onderzoek.
  2. U krijgt een tijdslimiet waarbinnen u de genoemde wijzigingen moet aanbrengen. Kunt u hier niet aan voldoen dan riskeert u de onbewoonbaarverklaring door de gemeente en moet u het pand of de woonwagen verlaten.

Landelijke wetten