Nederlandse identiteitskaart

Product informatie

Samenvatting

Een identiteitskaart is een officieel legitimatiebewijs waarmee u zich altijd kunt identificeren. De identificatieplicht geldt vanaf de leeftijd van 14 jaar. Een identiteitskaart is goedkoper dan een paspoort, maar u kunt hiermee niet naar alle landen reizen. Ook het toevoegen van visa is niet mogelijk. Een ID-kaart vraagt u persoonlijk aan in het Gemeentehuis. Na ongeveer een week kunt u uw nieuwe ID-kaart zelf afhalen. Een ID-kaart voor volwassenen is 10 jaar geldig. Voor jongeren tot 18 jaar is een ID-kaart 5 jaar geldig.

Wijzigingen Nederlandse identiteitskaart in 2021
Dit jaar vernieuwt de Nederlandse identiteitskaart. Afgelopen januari is een inlogfunctie voor DigiD toegevoegd. Vanaf 2 augustus wordt een nieuw model geïntroduceerd met een aantal nieuwe uiterlijke kenmerken, vingerafdrukken van de kaarthouder op de chip en het BSN in een QR-code op de achterzijde van de kaart.

Animatie introductie nieuw model NL ID kaart

Let op: ook kinderen moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het afhalen.

Let op! Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentebalie, ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl.

Voorwaarden

Voor wie?

Voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar geldt de legitimatieplicht. Een legitimatiebewijs is voor kinderen vanaf 12 tot 14 jaar ook handig omdat die zich in tal van situaties moeten kunnen legitimeren. Op scholen, in het openbaar vervoer, bij banken, postkantoren en bij diverse overheidsinstanties. U kunt hiervoor zowel een paspoort als een identiteitskaart gebruiken.

In de zorg (ziekenhuizen e.d.) geldt geen leeftijdsgrens: iedereen moet zich kunnen identificeren, dus ook jongeren onder de 14 of 12 jaar.

Als reisdocument voor welke landen?

Andorra, België, Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië (inclusief de Kanaaleilanden), Hongarije, Noord-Ierland, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische Eilanden), Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland.

Let op: Hoewel Kroatië de kaart erkent is het toch beter een paspoort mee te nemen als u op reis gaat naar dat land.

Pasfoto

Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties vindt u de volledige pasfoto-eisen. Dit zijn de eisen in het kort: 
 • De foto moet goed lijken en is maximaal 6 maanden oud op het moment van de aanvraag.

 • De foto moet in kleur zijn.

 • De foto moet onbeschadigd zijn.

 • De achtergrond moet lichtgrijs, lichtblauw of wit zijn.

 • Uw hoofd moet recht naar voren op de foto staan.

 • U moet een neutrale blik aanhouden. U moet uw mond daarom gesloten houden.

 • Uw ogen moeten volledig zichtbaar zijn, ook als u een bril draagt. Op de foto mag u geen bril dragen met donkere glazen.

 • De foto mag geen schaduwen of reflecties bevatten. Niet op uw huid, in uw bril en ook niet van accessoires zoals een haarband of sieraden.

 • Uw hoofd mag alleen bedekt zijn als daar een godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische reden voor is. Bij twijfel kan de gemeente u vragen om een medische verklaring. Uw gezicht moet altijd zichtbaar zijn; een boerka is niet toegestaan.

Advies: ga naar een professionele fotograaf
Wilt u er zeker van zijn dat uw foto aan de gestelde eisen voldoet, ga dan naar een professionele fotograaf. Bij een automaat moet u er zelf voor zorgen dat de foto goed is.


Pasfoto’s laten maken tijdens corona-lockdown

Foto Filippo, Winkelhof 42 te Leiderdorp is op maandag tussen 13:00 - 17:00 uur en dinsdag tot zaterdag tussen 10.00 – 17.00 uur geopend voor het maken van pasfoto’s.
Zij zijn telefonisch bereikbaar op: 071 – 541 32 58.

Voor alle identiteitsbewijzen
De pasfoto-eisen gelden voor elk type identiteitsbewijs. Dus voor een rijbewijs, paspoort, identiteitskaart, vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoort.

Geldigheid

Een identiteitskaart is 10 jaar geldig voor personen boven de 18 jaar. Als het document verlopen is, bent u verplicht het in te leveren bij uw gemeente. Op een verlopen reisdocument mag u niet reizen.

Verlaagd tarief voor jongeren

Ook jongeren moeten zich identificeren, maar hebben bijvoorbeeld nog geen rijbewijs. Zij zijn dus direct aangewezen op een paspoort of identiteitskaart. Vandaar dat jongeren tot 18 jaar een verlaagd tarief betalen.

Gang van zaken

 1. U moet de identiteitskaart persoonlijk aanvragen én ophalen bij de gemeente waarin u staat ingeschreven, ongeacht uw leeftijd.

 2. Zodra u het ondertekende aanvraagformulier en de nodige bescheiden heeft overlegd, neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling.

 3. Vraagt u een kaart aan omdat een eerder afgegeven reisdocument wordt vermist of is gestolen, dan duurt uw aanvraag langer. Dit komt vanwege een onderzoek dat moet plaatsvinden. Ook moet u bij vermissing van een oud reisdocument rekenen op extra leges.

 4. U kunt de kaart na 1 week ophalen bij de gemeente.

 5. Denk erom: u heeft maximaal 3 maanden na uw aanvraag de tijd om het document op te halen.

Een identiteitskaart blijft eigendom van de Staat.

Spoedprocedure

Er is een mogelijkheid tot een spoedprocedure. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Indien u een aanvraag indient voor 15.00 uur, kunt u de identiteitskaart de volgende werkdag afhalen. Let u wel op de openingstijden van het gemeentehuis.

Wat te doen bij vermissing of diefstal van een Nederlandse Identiteitskaart?

Als uw paspoort of identiteitskaart gestolen, vermist of verloren is, meldt u dit met dit formulier ( Aangifte vermissing). Uw melding wordt de eerstvolgende werkdag verwerkt. Nadat wij uw melding hebben verwerkt, is het document ongeldig en kan niet meer worden gebruikt. Vindt u het document terug? Dan moet u het inleveren bij de afdeling burgerzaken.

U kunt de vermissing ook melden bij de balie van de gemeente. U hoeft niet naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt waarom u een nieuw document aanvraagt. Het is belangrijk dat u andere identiteitsdocumenten meev neemt. Als u uw verloren of gestolen document heeft aangevraagd bij een andere gemeente, dan controleren wij uw identiteit bij die gemeente. Dit kan een paar dagen duren. Bij vermoeden van misbruik wordt er binnen vijf werkdagen contact met u opgenomen. Nadat uw identiteit is vastgesteld kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen.

Fraude streng aangepakt

Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Soms wordt een paspoort of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf. Om fraude te voorkomen kan een melding van verlies of een aangifte van diefstal nader onderzocht worden, als de afdeling Burgerzaken of de politie besluit dat het nodig is. Bijvoorbeeld omdat u in korte tijd meerdere keren een paspoort of identiteitskaart bent kwijtgeraakt of als gestolen heeft opgegeven.

Meenemen

 1. Een goedgelijkende kleuren pasfoto. Aan deze foto worden speciale eisen gesteld. Zie hiervoor de aanvullende eisen op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Tegenwoordig wordt de kaart voorzien met een chip waarin de foto is opgeslagen.

 2. Alle eerder afgegeven reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart). Een verlopen reisdocument kunt u (ongeldig gemaakt) terugkrijgen.

 3. Indien u geen oud (verlopen) reisdocument heeft, dan moet u de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken aantonen.

 4. Voor kinderen onder de 12 jaar: de schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd (formulieren voor de toestemming zijn bij de gemeente verkrijgbaar). U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen door overlegging van paspoorten of rijbewijzen van de ouders of voogd.

 5. Bij vermissing van een eerder uitgereikt Nederlands reisdocument moet u een proces-verbaal van de Nederlandse politie overleggen. Daarbij moet u een persoonlijke, schriftelijke verklaring van vermissing afleggen.

 6. Bij het ontbreken van een ander identiteitsbewijs stelt de gemeente een nader onderzoek in om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan de aanvraagtermijn langer dan gewoonlijk duren.

Toestemmingsverklaring

Voor de toestemmingsverklaring voor kinderen tot 12 jaar, om een Nederlandse Identiteitskaart aan te kunnen vragen klik hier of neem contact op met het Serviceplein Leiderdorp (071-54 58 500)

Kosten

Nederlandse identiteitskaart 18 jaar en ouder : € 68,50

Nederlandse identiteitskaart jonger dan 18 jaar: € 36,95

Spoedtoeslag

Nederlandse identiteitskaart : € 51,60

Achtergrond

Om veiligheidsredenen wordt de identiteitskaart centraal in Nederland gemaakt. Dit betekent dat u de kaart niet meteen kunt meenemen. U moet rekenen op een wachttijd van ongeveer 1 week.

Tips

In vakantieperioden kan de verwerking van een aanvraag langer dan 1 week duren. Houdt u hier rekening mee en vraagt u de kaart tijdig aan.

Bevat het nummer op mijn identiteitskaart het cijfer '0' (nul) of de letter 'O'?

In het nummer op uw identiteitskaart komen cijfers en letters voor. Het kan soms onduidelijk zijn of er een letter 'O' in staat of het cijfer '0' (nul). De letter 'O' komt in het nummer op uw Nederlandse identiteitskaart niet voor. Het gaat dus altijd om het cijfer '0' (nul). Dit geldt ook voor het nummer in uw paspoort.

Het nummer van uw identiteitskaart invullen

Let er goed op dat het dus altijd gaat om het cijfer '0' (nul) wanneer u het nummer van uw identiteitskaart invult. Bijvoorbeeld bij:

 • het boeken van een reis;

 • het online inchecken met een vliegticket.

Landelijke wetten