Nederlanderschap, bewijs

Product informatie

Samenvatting

Een bewijs van uw Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt. Het bevat uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. U kunt met dit bewijs uw Nederlandse identiteit aantonen.

Voorwaarden

Instanties zoals verzekeraars en pensioenfondsen kunnen om een bewijs van Nederlanderschap vragen. Voorts is een bewijs van Nederlanderschap gewenst in alle gevallen waarbij het tonen van een paspoort niet volstaat.

Om een bewijs van Nederlanderschap te kunnen krijgen moet u:

  • de Nederlandse nationaliteit hebben
  • staan ingeschreven bij de gemeente.

Gang van zaken

U kunt het bewijs van Nederlanderschap verkrijgen aan het loket in de gemeente. U kunt dit ook schriftelijk doen, dan wel iemand machtigen dit voor u te doen.

Meenemen

Aanvraag aan het loket

U dient een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen.

Schriftelijke aanvraag

U stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders met

  1. De reden van uw aanvraag.
  2. Uw ondertekening.
  3. Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

Machtiging

De gemachtigde moet meerderjarig zijn. U stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders met

  1. Uw toestemming tot machtiging.
  2. De reden van uw aanvraag.
  3. Ondertekening door u en uw gemachtigde.
  4. Een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van u en uw gemachtigde.

Kosten

De kosten bedragen € 8,10.

Achtergrond

Het Nederlandse paspoort volstaat niet altijd als officieel bewijs van nationaliteit. Een Nederlands paspoort is geen officieel bewijs van nationaliteit, omdat een paspoort eventueel onrechtmatig verkregen kan zijn.

In de praktijk blijkt dat veel instanties een paspoort wel accepteren als bewijs van de Nederlandse nationaliteit.

Tips

Heeft u het bewijs nodig voor een instantie in het buitenland dan kunt u een meertalig exemplaar aanvragen.

Landelijke wetten

Digitale formulieren