Natuurgebieden betreden met voertuig of paard

Product informatie

Samenvatting

Wilt u een natuurgebied betreden met een paard en/of voertuig? Dit is verboden,maar u kunt een ontheffing aanvragen. Met dit verbod beschermt de gemeente publiek toegankelijke natuurgebieden voor recreatief gebruik. De gemeente beperkt hiermee onnodig overlast voor andere recreanten en/of mogelijke schade aan het milieu.

Voorwaarden

Bij het beoordelen van de ontheffingsaanvraag let de gemeente onder andere op

  1. De aard van de gewenste activiteiten.
  2. De omvang van de gewenste activiteiten.
  3. Het doel van de gewenste activiteiten.
  4. De periode waarin de activiteiten plaatsvinden.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.

Meenemen

Verklaring over

  1. Reden.
  2. Datum.
  3. Tijdstip.
  4. Plaats.
  5. Indien van toepassing: aard van voertuig (inclusief kenteken).
  6. Naam van verantwoordelijke (instantie).

Digitale formulieren