Naamswijziging, voornaam

Product informatie

Samenvatting

Niet iedereen is gelukkig met zijn of haar voornaam. Als u uw voornaam ontoelaatbaar of ongebruikelijk vindt, kunt u via een rechterlijke procedure uw voornaam wijzigen.

Voorwaarden

Vindt u dat u een ontoelaatbare of totaal niet gebruikelijke voornaam heeft? U kunt de rechtbank door tussenkomst van een advocaat verzoeken uw voornaam te wijzigen. Hierover kunt u zich het beste laten informeren bij een advocaat, of kijk op de website van de Rijksoverheid.

Gang van zaken

  1. Op uw verzoek of, als u minderjarig bent, uw wettelijke vertegenwoordiger kan de rechtbank tot wijziging van een voornaam overgaan.
  2. Een advocaat dient het verzoek tot voornaamswijziging in waarna de rechtbank het verzoek kan toestaan of afwijzen.
  3. Als de rechtbank uw verzoek afwijst, kunt u bij het Gerechtshof in hoger beroep gaan.
  4. Als de rechtbank de voornaamswijziging goedkeurt, zendt de griffier van de rechtbank (of het hof) een afschrift van de uitspraak naar de ambtenaar burgerlijke stand van uw geboortegemeente.
  5. Bent u buiten Nederland geboren dan zendt de griffier de uitspraak naar de ambtenaar burgerlijke stand van 's-Gravenhage.
  6. De feitelijke voornaamswijziging is pas geldig als de wijziging op de geboorteakte is doorgevoerd.

Meenemen

Geboren in Nederland

Voor de verwerking van de uitspraak moet een latere vermelding worden geplaatst in de burgerlijke stand bij de geboortegemeente.

Geboren in buitenland

Bent u geboren in het buitenland en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of vluchtelingenstatus dan dient u de geboorteakte eerst te laten verwerken bij de burgerlijke stand van 's-Gravenhage.

Geen documenten beschikbaar

Beschikt u niet over een geboorteakte dan kan de rechtbank van 's-Gravenhage de gegevens vaststellen die noodzakelijk zijn voor het opmaken van een geboorteakte.

Neem in alle gevallen ook een geldig legitimatiebewijs mee.

Achtergrond

Niet iedereen kan zich tot de Nederlandse rechter wenden. De volgende landen hebben namelijk een overeenkomst gesloten zodat onderdanen van de ene lidstaat hun voor- of geslachtsnaam niet kunnen wijzigen in een andere lidstaat: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italiƫ, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Turkije.

Tips

Nadat uw naam is gewijzigd, is de naam op uw legitimatiebewijs niet meer juist en moet u dit laten vernieuwen. Denk bijvoorbeeld aan uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs of schooldiploma.