Muziek of geluid maken op straat

Product informatie

Samenvatting

Als u muziek wilt maken op straat zoals bijvoorbeeld met een draaiorgel, dan dient u hiervoor een ontheffing bij de gemeente aan te vragen. In deze ontheffing geeft de gemeente de speellocatie(s), de speeldagen en de tijden waarop u kunt spelen aan. Overigens geldt dat ook voor geluid van apparatuur of (bouw)machines.

Voorwaarden

Het is verboden in de openlucht een geluidsapparaat, een (recreatie)toestel of een (bouw)machine in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze, dat voor omwonenden of overigen in de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt. De gemeente kan ontheffing verlenen voor het in gebruik hebben van geluidsapparatuur.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.

Meenemen

  1. Naam en adres van de aanvrager.
  2. Plaats van de activiteit.
  3. Datum en tijdstip van de activiteit.
  4. Reden van de activiteit.

Kosten

€ 176,90

Digitale formulieren