Milieustraat

Product informatie

Samenvatting

Voor het gescheiden aanleveren van uw huisvuil, groenafval, grofvuil, papier, glas en kleding.
Lees ook www.mijnafvalwijzer.nl.

Adres:
Simon Smitweg 9
Regulier openingstijden:

 • maandag tot en met donderdag van 7.30 tot 16.15 uur

 • vrijdag van 7.30 tot 12.30 uur

 • zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur

  Klik altijd hier voor eventueel afwijkende openingstijden
  in verband met feestdagen

Grofvuillijn
Voor het laten ophalen van grofvuil bel telefoon 071 54 58 500.

Wij nemen geen zand en aarde mee en u kunt dit ook niet naar de milieustraat brengen. Neem hiervoor contact op met www.renewi.nl.

Regelgeving matrassen
Matrassen worden sinds 1 maart 2019 niet meer opgehaald in de grofvuil ophaalronde door de gemeente. Matrassen moeten voor recycling namelijk schoon (denk aan vervuiling door vermenging met ander vuil) en droog zijn. Wanneer ze met het grofvuil meegaan worden ze vies en kunnen ze niet meer gerecycled worden.
Doordat ophalen van matrassen in een ophaalronde met het grofvuil niet meer mogelijk is, is er op de milieustraat een extra container voor matrassen geplaatst. In deze dichte container worden schone en droge matrassen opgeslagen, zodat deze schoon en droog blijven voor recycling. De gemeente voert deze matrassen vervolgens af naar een bedrijf dat deze matrassen recyclet.

Daarnaast nemen diverse winkels het oude matras mee wanneer u een nieuwe koopt. Vraag bij de winkel waar u een nieuw matras koopt na welke mogelijkheden er zijn om het oude matras mee te laten nemen of in te leveren.

Voorwaarden

Grofvuil aanbieden

 • Voorwerpen gebundeld aanbieden (max. 8 eenheden)
 • Het moet er woensdag voor 07.00 uur staan, mag dinsdagavond vanaf 22.00 uur
 • Geen afval bij bomen, palen of auto's zetten i.v.m. de grijper, het moet dus 'los' staan (geldt vooral voor onbrandbaar)
 • Brandbaar en onbrandbaar gescheiden aanbieden. Onbrandbaar is steen, metaal, ijzer, puin
 • Puin; max 0,5 kuub per jaar, voor grote hoeveelheden moet men zelf een bedrijf bellen, b.v. Renewi
 • Alle brandbare voorwerpen moeten hanteerbaar zijn
 • Elektrische apparatuur (alles waar een stekker aan zit) halen wij niet op. Kringloop Het Warenhuis uit Leiden kan dit ophalen, tel.nr. 0715240060. Zelf naar onze milieustraat brengen mag wel
 • Aarde: wordt niet meegenomen/aangenomen, kan vervuild zijn
 • Asbest; ingepakt zelf brengen (speciale zakken halen bij de werf). Asbestpijpen > 35m2 niet
 • Auto-onderdelen en banden; worden niet opgehaald
 • Bedrijfsafval; zelf een bedrijf bellen, b.v. Renewi
 • Benzine: zelf naar de werf brengen
 • Bielzen; max 8 stuks, niet langer dan 1 meter (i.v.m. te dik om te kraken)
 • Bestratingsmateriaal; stenen max. 0,5 kuub per jaar
 • Bitumen dak: nemen wij niet mee, valt onder chemisch afval
 • Boomstronk; (brandbaar) moet handzaam zijn, anders zelf brengen
 • Bromfiets; wordt wel meegenomen (zonder benzine)
 • Buitenboordmotor: onbrandbaar (zonder benzine)
 • Chemisch afval; zelf brengen werf
 • Dakleer; nemen we niet mee, kan onder chemisch afval behoren. Mag wel naar milieustraat
 • Dakpannen: max. 80 stuks
 • Deuren (met glas): mag wel
 • Douchescherm (glas): brandbaar
 • Elektrische apparatuur (alles waar een stekker aan zit) halen wij niet op. Kringloop Het Warenhuis kan dit ophalen, tel.nr. 0715240060. Zelf brengen mag wel
 • Eterniet is asbest: zelf inleveren bij de werf in speciale zakken
 • Frituurvet; zelf inleveren bij de werf (klein chemisch afval)
 • Fiets; bij onbrandbaar. Elektrische fiets: wordt opgehaald als batterij te verwijderen is, zo niet zelf brengen naar de werf (chemisch afval)
 • Garagedeuren: nemen wij niet mee, zelf inleveren bij de werf
 • Gasflessen: inleveren bij de werf
 • Gipsplaten + gipsblokken: brandbaar, max. 8 stuks
 • Glas; geen losse glasplaten. Zit ergens glas in, dan is het geen probleem. Advies voor glasplaten aan inwoner: in een deken wikkelen en kapot slaan, dan in glasbak. Of zelf brengen. Geen brandwerend glas
 • Golfplaten; bij twijfel over asbest niet meenemen. Eventueel ingepakt zelf brengen
 • Graszoden; worden niet opgehaald, wel eventueel naar de werf maar wel van aarde ontdaan zijn
 • Hout; niet langer dan 1.5 meter, anders zelf brengen
 • Huisvuilzakken dicht zelf brengen
 • Isolatiemateriaal; max 8 zakken
 • Laminaat; max 8 stapels van 10 planken
 • Lampen, TL buizen; zelf inleveren bij de werf
 • Lood: nemen wij niet mee
 • Papier en karton; in de papiercontainer of zelf brengen naar de werf
 • Piano's: Kringloop Het Warenhuis
 • Piepschuim: in zakken aanbieden
 • Puin; max 0,5 kuub per jaar = 20 grindtegels of 40 stoeptegels of 80 dakpannen of 8 zakken puin. Voor grote hoeveelheden bedrijf b.v. Renewi bellen
 • Snoeren/stekkerdozen inleveren bij de werf
 • Spiegels: kapot maken en in de glascontainer, of naar de milieustraat brengen
 • Tegels; stoeptegels max.40 stuks, stapels van 10. Grote tegels max.20 stuks, stapels van 5
 • Wit- en bruingoed; Zelf brengen of afspraak maken met kringloop Het Warenhuis tel.nr. 075240060
 • Verf; resten moet men altijd zelf brengen naar het KCA gebouw op de werf. Lege blikken mag men in de container deponeren.
 • Vouwwagen inleveren bij b.v. Renewi
 • Zand en grond; b.v. Renewi bellen
 • Zonneschermen; mogen wel langer dan 2 meter, maar doek moet eraf

Ophalen PUIN

Onder puin vallen alle steen houdende materialen afkomstig van gesloopt metselwerk en betonconstructies.

Vanaf 27 februari kan een gratis Big-Bag afgehaald worden bij de milieustraat. Het puin kan telefonisch als grofvuil aangeboden worden en uiteraard is het mogelijk dat u zelf puin aanbiedt bij de milieustraat.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen wanneer wij de Big-Bag bij u ophalen.
Het aangeboden puinafval moet vrij te zijn van andere afvalsoorten zoals teer, olie, grond, asbest.

De volgende materialen accepteren wij als puin:

 • schoon (gewapend) beton puin
 • uitgeharde beton, specie en cementresten
 • metselwerkpuin
 • kalkzandsteen
 • tegels, klinkers
 • porselein sanitair en aardewerk
 • dakpannen
 • schoon grind (max. 5% grond of aarde)

Hieronder valt niet:

 • gipsblokken, gipsplaten en houtsoorten voorzien van gipsplamuur
 • dakgrind en puin verontreinigd met dakbedekking
 • puinstof vrijkomend bij freeswerk (dit is bouw en sloop afval)
 • gasbeton (dit is bouw en sloop afval)
 • asfalt
 • cement
 • keramiek
 • zand
 • grond

Aanbieden Big-Bag
De Big-Bag moet op een voor vrachtauto bereikbare plaats staan.

 • niet onder een boom plaatsen
 • niet tegen of achter muren, hekjes of ander soort obstakels plaatsen
 • hou ruimte vrij om de Big-Bag op te laden en er mag niets tussen Big-Bag en vrachtauto staan
 • er mag niet meer dan de inhoud van de Big-Bag (0,5 m3) aangeboden worden

Meenemen

Neemt u altijd een identiteitsbewijs mee wanneer u naar de milieustraat gaat.

Tips

Meldingen openbare ruimte:
Heeft u meldingen, vragen en/of opmerkingen over:

 • Scheve of losliggende stoeptegels

 • Overhangend groen

 • Het snoeien van een boom

 • Kapotte openbare straatverlichting

 • Meldingen op het gebied van handhaving/BOA (zoals illegale afvaldump, overhangend particulier groen, aanhangers)

Geef deze hier door. U kunt op het formulier vult u uw naam en contactgegevens in.
Wij nemen alleen contact met u op wanneer de afhandeling van de melding vertraagd is of wanneer er onduidelijkheden zijn!