Marktstandplaatsvergunning

Product informatie

Samenvatting

Wilt u een plaats op de markt innemen dan heeft u een marktvergunning nodig. Dit kan voor een dag- of weekmarkt zijn maar ook voor een tijdelijke markt zoals een kerstmarkt. Naast de (éénmalige) legeskosten moet u marktgeld en kraamhuur betalen.

Voorwaarden

Voor de vaste markten heeft u voor een standplaats op de markt altijd een marktvergunning van de gemeente nodig. Als u geen vaste plaats heeft, kunt u meedingen naar een plaats als meeloper.

  1. De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen, die niet bezet zijn in verband met ziekte, vakantie enzovoort.
  2. De gemeente verleent direct de vergunning waarmee u zich kunt laten inschrijven als meeloper.
  3. De wachttijd voor een vaste plaats varieert (per markt en per branche) van 1 tot 6 jaar.
  4. In de meeste gevallen moet u ook een vestigingsvergunning hebben.

Gang van zaken

U moet de marktvergunning schriftelijk bij de gemeente aanvragen. Als er een wachtlijst is, kan het verkrijgen van een vergunning langere tijd duren. Vraag hierover informatie bij de gemeente.

Meenemen

  1. 2 pasfoto's die niet zijn gebruikt (zie voor aanvullende voorwaarden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties).
  2. Een geldig legitimatiebewijs.
  3. Een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  4. Indien vereist, een vestigingsvergunning van de Kamer van Koophandel.
  5. Een bewijs dat u als bedrijf verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Kosten

Aanvraag vergunning € 120,45 (eenmalig)

Afhankelijk van m2, frequentie en locatie. Tarieven zijn terug te vinden in de Legesverordening en Marktverordening van de Gemeente Leiderdorp.

Digitale formulieren