Mantelzorgers, begeleiding

Product informatie

Samenvatting

De gemeente houdt contact met de mantelzorgers, inventariseert behoeften en de knelpunten waar mantelzorgers tegen aan lopen en draagt bij aan oplossingen op lokaal niveau. Bij vakanties of ziekte is vervanging van de mantelzorger geregeld (respijtzorg) en de mantelzorger kan een 'blijk van waardering' krijgen van de gemeente.

Gang van zaken

Mantelzorgers kunnen met hun vragen en problemen terecht bij de gemeente.