Maatschappelijke zorg, subsidie

Product informatie

Samenvatting

Bent u een vertegenwoordiger van een instelling die zich bezig houdt met maatschappelijke zorg? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

Gemeente Leiderdorp is benieuwd naar uw ervaring over de dienstverlening. Daarom voeren wij klanttevredenheidsonderzoeken uit waarin wij vragen om uw feedback. De resultaten worden anoniem verwerkt en gebruiken wij alleen om de dienstverlening te optimaliseren. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

Enquête klanttevredenheidsonderzoek

Voorwaarden

Er zijn verschillende categorieën gemeentelijke subsidies

  1. Een waarderingssubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt als waardering voor het uitvoeren van activiteiten.
  2. Een uitvoeringssubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt als de gemeente het uitvoeren van activiteiten van belang acht, zonder dat ze deze activiteiten naar aard en omvang beïnvloedt.
  3. Een budgetsubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt als de gemeente het uitvoeren van activiteiten zodanig van belang acht dat ze die naar aard en omvang beïnvloedt.
  4. Een eenmalige subsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt voor een activiteit met een eenmalig karakter.
  5. Een jubileumsubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt aan een instelling ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan.
  6. Een startsubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt om een instelling de gelegenheid te geven te starten met nieuwe activiteiten.

Maatschappelijke zorg

Voor welke categorie subsidie maatschappelijke zorg in aanmerking komt, is afhankelijk van het gemeentelijk sociaal-maatschappelijk beleid. Daarbij geldt dat voor subsidie een vast budget is geraamd, zodat het mogelijk is dat uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet maar er geen budget meer voorhanden is.

Gang van zaken

De procedure van de aanvraag en voorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke subsidieverordening.

Lokale regelgeving

Digitale formulieren