Maatschappelijk werk

Product informatie

Samenvatting

Iedereen krijgt wel eens te maken met problemen. Vaak helpt het als u er over praat met familie, buren of vrienden. Maar het kan ook zijn dat u er samen niet uitkomt. Of dat er niemand is met wie u erover kunt of durft te praten. Een maatschappelijk werker kan u dan helpen om de zaken op een rij te zetten.

Gang van zaken

 1. U neemt contact op met de gemeente.
 2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
 3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor maatschappelijk werk in aanmerking.
 4. De gemeente zal u daarna doorverwijzen naar een maatschappelijk werker.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

 • Hoe kunt u zelfstandig uw problemen oplossen, eventueel met aanvullende steun?
 • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen in de oplossing van uw problemen?

Achtergrond

Samen werkt u aan de oplossing van uw probleem. Het Algemeen Maatschappelijk Werk is voor iedereen toegankelijk, voor elke levenssituatie, voor elke leeftijd en velerlei problemen.

Het begrip Algemeen Maatschappelijk Werk geeft aan dat deze vorm van hulpverlening voor iedereen toegankelijk is, en u er in feite terecht kunt met alle soorten levensvragen of problemen.

Voor het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, het oplossen van conflicten, het omgaan met cultuurverschillen of het ontrafelen van (complexe) problemen.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Relaties: problemen met partner, ouders, kinderen, opvoedingsvraagstukken, gevoel van eenzaamheid
 • Verwerking: rouw, echtscheiding, verbreking relatie, incest, discriminatie, mishandeling
 • Gezondheid: spanningsklachten, ziekte, zorgen voor later zoals het omgaan met gevolgen van afnemende gezondheid
 • Geld: zijn er schulden? is er onvoldoende inkomen? zijn er problemen met de uitkering?
 • Wonen: moet er (tijdelijk) onderdak worden geboden? moet de woning worden aangepast? is er hulp gewenst bij de aanvraag van huursubsidie?
 • Werk: problemen op het werk, of met collega's? werkloosheid, arbeidsongeschikt, intimidatie
 • School: keuze omtrent opleiding, zijn er problemen op school, met leerlingen of leraren
 • Verslaving: alcohol, drugs, eten, gokken, slaapmiddelen, internetten?

Als problemen ernstig zijn kan het Algemeen Maatschappelijk Werk problemen signaleren, informatie geven en doorverwijzen naar de meest geschikte hulpverlening.

Het Algemeen Maatschappelijk Werk biedt u advies, informatie, bemiddeling of begeleiding. De hulp wordt u geleverd in de vorm van individuele gesprekken, gezinsgesprekken of groepsmaatschappelijk werk.

In samenspraak met u wordt een hulpverleningsplan opgesteld.

Er zijn regelmatig Groepsbijeenkomsten waarin gezamenlijk aan het oplossen van problemen wordt gewerkt. De deelnemers kunnen ervaringen delen, of nieuwe vaardigheden kunnen worden aangeleerd; dit onder leiding van een groepsmaatschappelijk werker.

Thema's zijn:

 • assertiviteit (vanaf 18 jr)
 • sociale vaardigheid (8-18 jr)
 • partnerverlies
 • echtscheiding
 • ontspanningsgroep
 • ouders van pubers
 • mannengroep
 • vrouwengroep.

Het Maatschappelijk Werk kent ook Gespecialiseerd Maatschappelijk werk.

Voorbeelden zijn hiervan

 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Maatschappelijk Werk voor agragriĆ«rs
 • Maatschappelijk Werk bij asielzoekers
 • Urgentievaststelling huisvesting

Buiten kantooruren is het Algemeen Maatschappelijk Werk bereikbaar voor crisissituaties.

Digitale formulieren