Levenloos geboren kind registreren

Product informatie

Samenvatting

Het is vanaf 3 februari 2019 met terugwerkende kracht mogelijk om levenloos geboren kinderen (dood geboren kinderen) in de Basisregistratie Personen (BRP) te registreren. Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dan worden opgenomen in de BRP. Dit is niet verplicht.

Een verzoek tot registratie doet u bij de woongemeente. Met deze registratie is uw levenloos geboren kindje zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.

Kindje heeft korte tijd geleefd

Heeft uw kindje korte tijd geleefd na de bevalling, maar is hij of zij voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt in de gemeente waar uw kindje is geboren. Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt in de gemeente waar uw kindje is overleden. Uw kindje staat dan geregistreerd in de BRP en is zichtbaar via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.

Voorwaarden

 • U kunt het verzoek doen als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • U kunt uw kindje alleen voor uzelf laten registreren in de BRP. Omdat het een heel persoonlijke situatie is, kunt u dit niet namens de andere ouder doen.

 • Naast uzelf kan alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand deze registratie bekijken. Andere overheidsinstanties krijgen geen gegevens over uw levenloos geboren kindje.

Gang van zaken

 • U doet het verzoek in de gemeente waar u woont.

 • Woont u in Leiderdorp? Maak dan telefonisch een afspraak op 071- 54 58 500.

Het kan voorkomen dat de namen van uw kindje niet op de akte van geboorte (levenloos) of akte van levenloos geboren kind staan. Dan geeft u de namen door bij uw verzoek tot registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). Ouders kunnen dus afzonderlijk van elkaar een andere naam opgeven. Dat is in deze situatie geen enkel probleem.

Binnen 4 weken nadat u het verzoek heeft ingediend, krijgt u van ons een brief met bevestiging van de registratie.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs.

 • Een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind*.

* Heeft u de akte nog niet en is uw kindje geboren in Leiderdorp? Dan kan er alsnog een akte opgemaakt worden. Neem hiervoor telefonisch contact op met 071-54 585 00. Is uw kindje niet geboren in Leiderdorp? Dan moet u de akte laten opmaken in de gemeente waar uw kindje geboren is.

Is uw kindje in het buitenland geboren?

Dan neemt u aanvullend mee:

 • Documenten van de geboorte, zoals een in het buitenland opgemaakte akte waarin staat dat uw kindje levenloos is geboren.

 • Is het voor u moeilijk om deze documenten te krijgen? Geef dit dan aan bij de gemeente. Omdat het om een erg persoonlijke situatie gaat, wordt er mild en begripvol met de regels omgegaan. U kunt dan een verklaring over de geboorte van uw kindje afleggen bij de gemeente

Kosten

Het registreren van een levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) is gratis.

Tips

 • Naast uzelf kan alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand deze registratie bekijken. Andere overheidsinstanties krijgen geen gegevens over uw levenloos geboren kind.

 • Als u na de geboorte van uw kind naar het buitenland bent verhuisd, doet u uw verzoek in de laatste Nederlandse gemeente waar u stond ingeschreven.