Landbouwgrond, pacht, koop, huur

Product informatie

Samenvatting

Agrarische bedrijven kunnen gemeentelijke grond met een agrarische bestemming bij de gemeente pachten, huren of kopen.

Gemeente Leiderdorp is benieuwd naar uw ervaring over de dienstverlening. Daarom voeren wij klanttevredenheidsonderzoeken uit waarin wij vragen om uw feedback. De resultaten worden anoniem verwerkt en gebruiken wij alleen om de dienstverlening te optimaliseren. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

EnquĂȘte klanttevredenheidsonderzoek

Voorwaarden

De gemeente stelt specifieke voorwaarden aan het gebruik van de gepachte, gehuurde of gekochte grond.

Gang van zaken

Hiertoe moet u bij de gemeente een verzoek indienen.

Meenemen

geldig legitimatiebewijs