Kunst, subsidie beeldende kunst

Product informatie

Samenvatting

Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezighoudt met beeldende kunst? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

Voorwaarden

Er zijn verschillende categorieën gemeentelijke subsidies

  1. Een waarderingssubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt als waardering voor het uitvoeren van activiteiten.
  2. Een uitvoeringssubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt als de gemeente het uitvoeren van activiteiten van belang acht, zonder dat ze deze activiteiten naar aard en omvang beïnvloedt.
  3. Een budgetsubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt als de gemeente het uitvoeren van activiteiten zodanig van belang acht dat ze die naar aard en omvang beïnvloedt.
  4. Een eenmalige subsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt voor een activiteit met een eenmalig karakter.
  5. Een jubileumsubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt aan een instelling ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan.
  6. Een startsubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt om een instelling de gelegenheid te geven te starten met nieuwe activiteiten.

Beeldende kunst

Voor welke categorie subsidie beeldende kunstbeoefening in aanmerking komt, is afhankelijk van het gemeentelijk cultureel beleid. Daarbij geldt dat voor subsidie een vast budget is geraamd. Het is dus mogelijk dat uw subsidieaanvraag wel aan de voorwaarden voldoet maar dat er geen budget meer voorhanden is.

Gang van zaken

De procedure van de aanvraag en de voorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke subsidieverordening.

Lokale regelgeving

Digitale formulieren